Applicatie Management, Rationalisatie en Consolidatie

Posted on

Prinses Máxima Centrum

Applicatie Management, rationalisatie en consolidatie

Zodra architectuurM en processen in kaart zijn gebracht kunnen we deze vertalen naar de applicaties die in gebruik zijn. Welke applicaties leveren welke functionaliteit om de door de organisatie geleverde producten en diensten te ondersteunen? Hoe efficiënt gebeurt dit en tegen welke kosten worden de diensten geleverd?

Werkelijkheid in beeld
Door ontwikkelingen in de organisatie en mogelijke overnames, fusies en dergelijke, blijkt doorgaans dat het aantal applicaties veel groter is dan gedacht en ook veel groter dan nodig. De meeste organisaties missen een realistisch beeld van het aantal applicaties, welke functies deze applicaties precies leveren en welke bedrijfsprocessen hiermee worden ondersteund.

Kwaliteit boven kwantiteit
Door dit in kaart te brengen kan exact worden bepaald waar applicaties de bedrijfsprocessen onvoldoende goed ondersteunen en waar sprake is van overlappende en dubbele functionaliteit. Met dit inzicht wordt vervolgens gestuurd in het applicatielandschap, wat vaak leidt tot flinke reductie van het aantal applicaties.

Eenvoud en kostenbesparing
In het algemeen geldt dat het applicatielandschap beter, goedkoper en effectiever wordt als het kleiner kan worden gemaakt. Een ander voordeel is dat nieuwe functionaliteit en innovatie veel eenvoudiger kan worden ingepast in een vereenvoudigd applicatielandschap.

BlueDolphin
Het management, de consolidatie en rationalisatie van applicaties kan worden verwezenlijkt met BlueDolphin. BlueDolphin is de door ValueBlue ontwikkelde SaaS-oplossing die bedrijfsprocessen met het onderliggende applicatieportfolio integreert. Zo heeft een organisatie de werkelijkheid continu tot haar beschikking en wordt met een druk op de knop inzichtelijk waar besparingspotentieel zit.
Inmiddels heeft ValueBlue met BlueDolphin, en waar nodig aanvullende dienstverlening, uiteenlopende toonaangevende organisaties geholpen om applicatierationalisatie-trajecten uit te voeren.

Wisselen van gedachten? Onze collega’s Henk en Jelle staan u graag te woord.Henk van Wijnen

Henk van Wijnen
+31 (0) 6 5476 4009
henk.van.wijnen@valueblue.nl

Jelle Visser

 Jelle Visser
+31 (0) 6 1255 7863
jelle.visser@valueblue.nl