AVG whitepaper

BlueDolphin Background image

AVG Whitepaper

AVG met BlueDolphin

Een laagdrempelige aanpak om snel tot een goede registratie te komen, binnen de (bestaande) architectuur repository.

Deze toolkit beschrijft de door ValueBlue aanbevolen aanpak om een register van verwerkingsactiviteiten te beheren en vast te leggen; een register zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De aanpak is laagdrempelig, groeit mee met het volwassenheidsniveau van de organisatie en streeft naar een steeds completere registratie. De whitepaper beschrijft welke informatie moet worden vastgelegd, waarnaar governance en best practices worden uitgelicht.

 

Inhoud Whitepaper

 

 • Bruikbare BlueDolphin functionaliteiten
 • Volwassenheidsniveaus:
  Niveau 1 - Lege repository
  Niveau 2 - Gedeeltelijk gevulde repository
  Niveau 3 - Complete repository
 • Model
 • Implementatie
 • Best practices bij een implementatie
 • Informatie-uitwisseling met andere systemen
 • Rollen in het beheer van BlueDolphin

Downloaden whitepaper