Beheerinnovatie: Grip op Technologische Bedrijfsvoering

Posted on

Beheerinnovatie

Vandaag de dag is ICT beheer dermate aan verandering onderhevig dat we durven te stellen dat beheer in de huidige vorm binnen vijf jaar verdwenen is. Steeds meer systemen worden met elkaar geïntegreerd en de complexiteit wordt groter, terwijl kleine verstoringen en veranderingen grote impact op bedrijfsvoering kunnen hebben. Dit vraagt om een vernieuwende wijze van Beheerinnovatie:

  • Automatiseren om grip te blijven houden op de technologische bedrijfsvoering;
  • Effectieve keten- en performance monitoring om beheerders inzicht te geven in ontwikkelingen om problematiek te voorkomen in plaats van verstoringen te genezen;
  • In kaart brengen van de impact van wijzigingen en zo wijzigingsbeheer professionaliseren.

” 80 % of mission-critical application service downtime is caused by people or process failures. ” – Gartner, Inc

ValueBlue helpt om een wijze van Beheerinnovatie te verwezenlijken die een organisatie voorziet van een krachtig aanpassingsvermogen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers organisatiebreed veilig en effectief kunnen blijven werken waarbij er ruimte ontstaat voor innovatie. Hoe gaan we te werk?

  • We kijken specifiek naar verbetering en vereenvoudiging van identity en access management;
  • We richten ons op het standaardiseren en automatiseren van beheertaken;
  • Ee werken nauw samen met onze klanten;
  • Werkprocessen worden verbeterd en medewerkers worden betrokken;
  • Werkmethode introduceren waarbij continue verbetering het uitgangspunt vormt.

Beheerinnovatie

ValueBlue is onder meer gespecialiseerd in de volgende diensten: