blog

kantoor ValueBlue

De release van nieuwe BlueDolphin features, trends en ontwikkelingen in de digitale business transformatie… In totaliteit bevat deze pagina blogs over onderwerpen die er toe doen in onze tak van sport. De input is veelal afkomstig van ons eigen team, waarbij gewaarwordingen uit de praktijk op papier zijn gezet.

BlueDolphin en de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum

Er wordt een compleet nieuw ziekenhuis gesticht. Zo stond het Prinses Máxima Centrum voor een grote uitdaging. Naast de verwezenlijking van een groot nieuwbouwproject, moest het totaal van processen en de relaties tussen processen en IT worden bepaald en vastgelegd…

Release BlueDolphin

BlueDolphin is voorzien van noemenswaardige nieuwe features. Vanaf nu dupliceer je objecten, zoek je naar werksets in het tabblad, maak je eenvoudig meerdere kind-objecten aan in een werkset…

IT Perfect in lijn met de Business

Waar begin je als organisatie om jezelf te wapenen tegen veranderende wet- en regelgeving? Hoe zorg je ervoor dat je snel kunt aansluiten op toenemende mogelijkheden vanuit technologische innovaties om waarde aan de bedrijfsvoering toe te voegen?

Applicatie Management, rationalisatie en consolidatie

Welke applicaties leveren welke functionaliteit om de door de organisatie geleverde producten en diensten te ondersteunen? Hoe efficiënt gebeurt dit en tegen welke kosten worden de diensten geleverd?

BlueDolphin ordent applicaties Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer maakte de overstap naar BlueDolphin, kreeg inzicht en bleek met ruim honderd applicaties minder toe te kunnen. Ook profiteert de gemeente van de kennis die andere gemeenten aan BlueDolphin toevoegen…

Cloud Services – IaaS, Paas & Saas, hoe zit dat ook alweer?

Bij een verhuizing van on-premise naar de Cloud moet gekozen worden tussen de verschillende Cloud-services die beschikbaar zijn; IaaS, SaaS en Paas. Termen die regelmatig voorbij komen, maar wat houden ze precies in?

Applicatie Portfolio Management: Geld voor het oprapen

Doorgaans zijn er veel meer applicaties dan strikt noodzakelijk. Teveel applicaties maken het ICT landschap extra complex en brengen hoge onnodige kosten met zich mee. Daarnaast worden de kwaliteit van de bedrijfsprocessen…

TOPdesk CMDB Geautomatiseerd up to Date

Een correcte, actuele CMDB is essentieel voor efficiënte IT- dienstverlening en het doorvoeren van goed voorbereide wijzigingen. Ook TOPdesk functioneert daardoor goed. In de praktijk proberen organisaties de CMDB handmatig actueel te houden…

Innovatief beheren: slimme tools en ruimte voor innovatie

IT landschappen worden steeds complexer en meer samenhangend, wat leidt tot een continue stijging van het aantal verstoringen. Vaak doen dezelfde problemen zich steeds opnieuw voor. Maak IT-middelen beschikbaar, zodat onnodig hoge kosten…

Ziekenhuis CZW waarborgt centrale zorg dankzij BlueDolphin

De beschikbaarheid van IT voorzieningen en medische modaliteiten binnen de zorg wordt steeds belangrijker. Talloze werkplekken, het EPD, servers, medische apparatuur en honderden applicaties; de omvang en inhoud van IT en processen is enorm…

Application Performance Monitoring

Het applicatielandschap weerspiegelt je organisatie.. Goede Application Performance Monitoring zorgt ervoor dat performance problemen snel gesignaleerd en gediagnosticeerd worden, zodat je applicaties een maximale service leveren aan de eindgebruikers…

Applicatie Portfolio Management zonder Enterprise Architectuur: Spelen met Vuur

Enterprise Architectuur omvat per definitie het applicatielandschap. Door te werken onder architectuur manage je de levenscyclus van dat landschap. Toch wordt architectuur nog vaak eenmalig vastgesteld waarna het in de kast verdwijnt…

Wat is Enterprise Architectuur?

Enterprise Architectuur (EA) vormt de bouwtekening die de structuur en het functioneren van een organisatie beschrijft. EA heeft als doel om te bepalen hoe een organisatie zijn huidige en toekomstige doelen het meest effectief bereikt…

Beheerinnovatie: Grip op Technologische Bedrijfsvoering

Vandaag de dag is IT-beheer dermate aan verandering onderhevig dat we durven te stellen dat beheer in de huidige vorm binnen vijf jaar verdwenen is. Daarom wijden we dit artikel aan onze visie op de vernieuwende wijze van Beheerinnovatie:

De wet GDPR/AVG – Hoe bereidt u zich voor?

De AVG is formeel in werking getreden in 2016 en tot 25 mei 2018 geldt een overgangsregeling. Daarna is de wet verbindend van kracht en wordt deze actief gehandhaafd. Wat betekent deze AVG voor uw organisatie en wat is de meest effectieve aanpak om hieraan te voldoen?

Innovatief beheren: slimme tools en ruimte voor innovatie

BlueDolphin is voorzien van noemenswaardige nieuwe features. Vanaf nu dupliceer je objecten, zoek je naar werksets in het tabblad, maak je eenvoudig meerdere kind-objecten aan in een werkset…

ValueBlue Microsoft Cloud Advisory Partner Health of the year!

Microsoft heeft ValueBlue uitgeroepen tot Microsoft Cloud Advisory Partner of the year in de categorie Health. In Nijkerk reikte Microsoft de Partner of the Year Awards 2016 uit. Ieder jaar worden Nederlandse partners beloond die het afgelopen jaar bijzondere…