BlueDolphin versus traditionele architectuurtools

15 mei 2018, Casper van Hoorn

Het gebruik van een enterprise architectuur tool is een voornaam onderdeel van het werk van architecten. Als architect is het belangrijk om duidelijkheid te creëren over hoe de organisatie is ingericht, functioneert en op welke manier IT daaraan bijdraagt. Om dat te kunnen doen moet alle relevante informatie in samenhang worden vastgelegd. Door middel van visualisaties en rapportages kan inzicht worden verschaft over de impact van wijzigingen en gebeurtenissen. Zo kan eenvoudig worden gecommuniceerd over de doelarchitectuur en de weg om die te bereiken. Er is een aantal punten waarop BlueDolphin daarin anders is dan andere tooling en daardoor beter functioneert.

Gebruikersgemak

Architecten ervaren het traditionele probleem van het werken in een ‘ivoren toren’. Architectuurtooling is vaak zo complex dat het aan dit probleem bijdraagt. Daarnaast wordt deze software per gebruiker in rekening gebracht en zijn de kosten per gebruiker dermate hoog, dat alleen licenties voor de architecten worden aangeschaft. Zo hebben dus alleen zij direct toegang tot de informatie en zijn de architecten de enigen die het systeem kunnen bijwerken. Dit  terwijl kennis en veel (functionele) informatie bij andere personen, als applicatiebeheerders en informatiemanagers, te vinden is. Betrokken medewerkers als deze moeten de laatste informatie dan lezen via publicaties. Dat levert veel extra werk op, omdat de publicaties gemaakt en onderhouden moeten worden. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren, waardoor andere betrokken medewerkers telkens naar een oude versie van de werkelijkheid en de doelarchitectuur kijken. Daarbij kunnen zij zelf geen bijdrage leveren aan het verzamelen van informatie. Het is de architect die de benodigde informatie zelf verzamelt en invult in de tool. In de praktijk blijkt dit doorgaans onwerkbaar.
Wanneer we BlueDolphin met de standaard architectuurtools vergelijken, werkt dit heel anders. Het aantal gebruikers is onbeperkt, ook zodra het aantal gebruikers toeneemt. Bovendien is de tool zo eenvoudig in gebruik, dat iedereen er mee kan werken. Dat geldt voor zowel de informatievoorziening als voor de invoer van data. Hierdoor heeft de architect minder werk aan het onderhoud van de tool. Hij of zij maakt groepen mensen verantwoordelijk voor het invullen van specifieke gegevens. Zo gaan medewerkers als applicatiebeheerders zelf de functionele informatie over applicaties invullen en beheren.

Structuur in objecten

Om architectuur in een tool in te vullen is het maken van een metamodel de eerste stap. Het is lastig om vervolgens te controleren of iedereen die de tooling gebruikt netjes gebruik maakt van het gekozen metamodel. In BlueDolphin wordt dit automatisch goed geregeld. Het metamodel wordt direct in BlueDolphin geïmplementeerd en bewaakt. Daardoor kunnen objecten die niet in het metamodel zitten ook niet gebruikt worden. Dat maakt de kans op een repository die bestaat uit een wirwar van objecten vele malen kleiner. Daarnaast is er geen risico dat objecten kwijtraken in de chaos van mappenstructuren en modellen. BlueDolphin organiseert de objecten per type. Dit is ook gesplitst van de views. Dit scheelt veel werk op het gebied van organisatie en structuur. BlueDolphin zorgt ervoor dat het een stuk eenvoudiger is direct de juiste objecten te vinden. Dat geldt ook voor het vinden van views/werksets.

Versiebeheer en informatievastlegging

Elke organisatie heeft haar eigen wensen over het vastleggen van informatie. Daarbij wil men vaak meer vastleggen dan alleen de naam van individuele applicaties. Zo is het bijvoorbeeld relevant te weten wie de applicatie-eigenaar is, wat de kosten van een applicatie zijn, hoe belangrijk de applicatie voor de bedrijfsvoering is en welke functies worden geleverd ter ondersteuning van welke processen. De meeste architectuurtools zijn onvoldoende flexibel in het toevoegen van de kenmerken die vastgelegd moeten worden. Deze tools vereisen het nodige ‘scriptwerk’. Daarbij is de software vaak lokaal geïnstalleerd, waardoor er sprake is van een continue uitdaging om de verschillende installaties synchroon te houden qua inrichting. Doordat BlueDolphin een SaaS-oplossing is, bestaat dat versieprobleem niet. Iedereen maakt gebruik van dezelfde versie. Ook per klant worden geen uitzonderingen gemaakt. Daarnaast stel je, naar gelang behoefte, zelf eenvoudig vragenlijsten op per applicatie en wijzig je deze waar en wanneer nodig. Zo leg je precies die informatie over objecten vast die je nodig hebt.

Integratie met BPMN

Een zeer krachtige functionaliteit van BlueDolphin is de combinatie van ArchiMate en BPMN. In andere tools bestaan de ArchiMate en BPMN werelden naast elkaar en kun je relaties leggen tussen de twee. Daar houdt het echter op. Zo wordt het organisatieprobleem versterkt dat architecten en procesmanagers vaak net op een andere manier naar de organisatie kijken. Het zou zo moeten zijn dat enterprise architectuur leidend is en op een hoog niveau aangeeft wat de waardeketens zijn, welke hoofdprocessen daaronder vallen en hoe die uiteenvallen in werkprocessen. De uitwerking van de werkprocessen, daar is BPMN het sterkst in. En dat is nu precies hoe het in BlueDolphin werkt. Op hoog niveau geef je in ArchiMate de structuur aan en als je een BPMN uitwerking wil aanmaken, dan koppel je die aan een ArchiMate proces. Ideaal: zo raken BPMN overzichten nooit zoek en zijn ze altijd één-op-één gerelateerd aan een ArchiMate object. Maar de integratie gaat nog verder. De zogenoemde swimming-lanes op BPMN platen zijn ArchiMate actoren. De applicaties zijn visueel zichtbaar in de processtappen. De getekende data-stores en data-objecten zijn ArchiMate objecten. Op deze manier zorgt het uitwerken van processen ervoor dat de ArchiMate repository direct verrijkt wordt (bij het officieel maken van de BPMN plaat), zonder dat er dingen handmatig ingevuld en beheerd moeten worden.

Bronkoppeling

Last but not least vormt de geautomatiseerde bronkoppeling een van de sterke punten van BlueDolphin. Het platform kent uitgebreide mogelijkheden voor zowel het importeren als het exporteren van data. Zo haal je de gewenste informatie op daar waar het vastgelegd wordt (zoals gegevens uit een CMDB als TOPdesk of Excellijsten). Periodiek kan BlueDolphin geautomatiseerd worden gesynchroniseerd met de werkelijkheid, zodat de architectuur en BPM modellen met minimale inspanning actueel worden gehouden.

Geïnteresseerd in BlueDolphin?

brochure-icon

Brochure

Bekijk onze BlueDolphin Brochure met alle relevante informatie over het samenwerkingsplatform. Zijn er vragen of opmerkingen, neem vooral contact met ons op!

demo-icon

Demo

Benieuwd naar wat BlueDolphin kan betekenen voor jouw organisatie? Met plezier komen we vrijblijvend langs voor een demo om het waarom, hoe en wat van BlueDolphin met je te delen.

meeting-icon

Referentiebezoek

Benieuwd naar wat onze klanten zeggen over BlueDolphin? Vraag een referentiebezoek aan bij één van onze klanten om de werking van BlueDolphin in de praktijk te zien.