Business Process Module in BlueDolphin biedt uw organisatie het vermogen om uw huidige werkprocessen te modelleren en optimaliseren waardoor u interne bedrijfsprocedures beter begrijpt en deelt.

Het belang van inzicht

Door druk van buitenaf en regelgeving volgen wijzigingen elkaar in een zeer hoog tempo op, terwijl er steeds hogere eisen worden gesteld aan informatieveiligheid. De organisaties die grip hebben op het samenspel van bedrijfsprocessen en ICT en hier effectief in kunnen sturen zijn in staat om voldoende waarde te leveren. Zodra u inzicht krijgt in de manier van samenwerken en hoe bedrijfsprocessen verlopen, het onderlinge verband tussen bedrijfsprocessen en de manier waarop deze processen door ICT worden ondersteund, worden uw werkprocessen efficiënter, minder complex en goedkoper. Daarbij wordt uw ICT doelmatig in plaats van ineffectief.

Inzicht om samen te sturen

Maar hoe legt u uw bedrijfsprocessen vast en krijgt u inzicht in de resultaten? Hoe gaat u ervoor zorgen dat uitvoerenden, managers en externe consultants procesmodellen begrijpen en op dezelfde manier lezen? Hoe maakt u uw bedrijfsprocessen en ICT stuurbaar? BPM binnen BlueDolphin brengt informatie bij elkaar in een centrale bron, onafhankelijk van de locaties waar deze informatie zich bevindt. Het maakt grafische weergaven die communicatie vereenvoudigen en onderling begrip vergroten. Zo vertaalt BPM gecompliceerde processen naar inzichtelijke activiteiten. Met de Business Process Module kunt u uw huidige werkprocessen modelleren en optimaliseren. Elke processtap is hierbij direct gekoppeld aan de ondersteunende IT middelen. De directe link tussen business processen en IT stimuleert coördinatie en samenwerking.

Een visualisatie zegt meer dan duizend woorden:

BPM

Strategisch, tactisch én operationeel 

BlueDolphin is een samenwerkingsplatform op het gebied van de bedrijfsprocessen (BPMN) en ICT Architectuur. Het systeem is zo gemaakt dat iedereen er zonder training of specifieke kennis mee kan werken. Zodat in één geïntegreerd systeem wordt samengewerkt aan het verbeteren van de effectiviteit van de organisatie.

Optimaal Process Management

  • Legt data-uitwisseling tussen uiteenlopende organisatieonderdelen vast
  • Visualisatie processen en samenwerkingsverbanden in één centraal systeem
  • Snel uitbreiden en aanpassen zonder te hoeven programmeren
  • Iedereen werkt en maakt beslissingen op basis van dezelfde gegevens
  • Efficiënte en goede samenwerking: meer inzicht, minder werk
  • Vergroot organisatorische bestuurbaarheid
  • Inzicht in kritische bedrijfsprocessen
  • Verlaagt foutpercentages
  • Aantal gebruikers ongelimiteerd
  • 24/7 toegankelijk onafhankelijk van locatie

De basis van Business Process Management

Stuurt en beheerst activiteiten van medewerkers zodanig dat bedrijfsprocessen zijn gericht op het bereiken van de strategische organisatiedoeleinden

Organisaties zijn sterk afhankelijk van IT om doelen te bereiken. IT-oplossingen geven invulling aan een volledige visie op de manier van professioneel organiseren en het beheersen van bedrijfsprocessen. Daarbij is Business Process Management, ook wel BPM genoemd, gericht op de continue verbetering van bedrijfsprocessen. Deze verbetering bevindt zich vaak op het gebied van efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit, klantgerichtheid en innovatie. BPM richt zich op de documentatie, verbetering en automatisering van bedrijfsprocessen. Het geeft inzicht in de relaties tussen processen, de coherentie tussen informatiebronnen, de verwerking van data en laat zien welke zwakke plekken er in de workflow van een organisatie zitten. Daarbij denkt BPM aan ieder aspect binnen een organisatie.  Zo wordt het totale BPM inzicht onder meer gebaseerd op communicatie, organisatie, financiële, personele, IT en juridische aspecten. Vervolgens wordt de bedrijfsvoering transparanter gemaakt, verbeterd, worden de primaire doelen van uw organisatie maximaal ondersteund en worden handmatige handelingen geautomatiseerd.

 

Vrijblijvend proberen? Vul onderstaand formulier in!


Jelle Visser

+31 (0) 6 1255 7863

jelle.visser@valueblue.nl