Business Process Management

BPM Software om Bedrijfsprocessen te Optimaliseren en Beheersen

Processen vormen het hart van een organisatie en hebben invloed op de kwaliteit van producten en diensten. Dat maakt het belangrijk om bedrijfsprocessen goed vast te leggen waarbij de organisatie inzicht heeft in de resultaten. Het werkt efficiënt en effectief om informatie centraal op te slaan waarbij allerlei bronnen informatie met elkaar kunnen uitwisselen in plaats van dat bronnen naast elkaar bestaan. Met de interactie en samenkomst van bronnen voorkomt een organisatie dat data gaat zweven. Centralisatie koppelt uiteenlopende bestandstypen binnen de organisatie aan de juiste procesinformatie.

BlueDolphin: De SaaS oplossing voor optimaal Business Process Management

De Business Process Management Module in BlueDolphin gaat uit van logica, centralisatie en visualisatie. Het zet werkprocessen en werkprocedures centraal. Informatie wordt, of het nu beschreven staat in Word, Visio, een HR systeem of Excel, logisch geordend. Ons connectiviteits-framework voor integratie brengt bronnen samen in BlueDolphin. Zo hebben organisaties met de Business Process Management Module een high-end systeem voor handen om grafische weergaven te creëren waarbij iedere processtap direct wordt gekoppeld aan ondersteunende IT middelen. Daardoor creëert BlueDolphin zekerheid, overzicht voor het management, inzicht voor de werkvloer en stimuleert het coördinatie en samenwerking.

BlueDolphin Business Process Management

Een visualisatie zegt meer dan duizend woorden

Wat is Business Process Management?

BPM stuurt en beheerst activiteiten van medewerkers op een manier dat de processen gericht zijn op het behalen van organisatorische doelen. Dit kunnen doelen zijn als verbeteringen op het gebied van efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit, klantgerichtheid of innovatie. Het behalen van deze doelen vraagt om meer dan sturing: organisaties zijn sterk afhankelijk van IT om deze doelen te bereiken. BPM richt zich op de documentatie, verbetering en automatisering van bedrijfsprocessen. Het geeft inzicht in de relaties tussen processen, de coherentie tussen informatiebronnen, de verwerking van data en laat zien welke zwakke plekken in de workflow zitten. Daarbij denkt BPM aan ieder aspect binnen een organisatie. Zo wordt het totale inzicht dat de BPM software creëert, onder meer gebaseerd op communicatie, organisatie, financiële, personele, IT en juridische aspecten. Vervolgens wordt de bedrijfsvoering transparanter, beter, worden de primaire doelen van uw organisatie maximaal ondersteund en worden handmatige handelingen geautomatiseerd.

Unieke Kenmerken

Bestuurbare Organisatie

Meer inzicht en veranderingen en verbeteringen waardoor wijzigingen sneller worden doorgevoerd. Dankzij BlueDolphin wordt ieder proces binnen de organisatie eenvoudig én naar werkelijkheid beschreven.

Modelleren & Visualiseren in BPMN standaard

Business Process Modelling Notation vormt de internationale standaard om business processen te modelleren. Gebruikers van BlueDolphin werken conform deze standaard. Zo is er snel sprake van consistentie in en tussen bedrijfsprocessen.

Governance, Risk, and Compliance

BlueDolphin functioneert als de centrale repository voor governance and risico-documentatie. Impact analyses en compliance-rapporten voor regelgeving als ISO en AVG/GDPR worden gegenereerd en gedeeld met de juiste stakeholders.

Beelden zeggen meer dan…

BlueDolphin ondersteunt uiteenlopende vormen van visualisatie waarbij gebruikers profiteren van de gebruiksvriendelijke interface om belangrijke informatie te benadrukken.

Inzicht in kritieke bedrijfsprocessen

Inzicht in ‘wie doet wat?’, ‘welke risico’s lopen we?’ en ‘welke beheersmaatregelen gaan we te treffen?’ Zo reduceer je het aantal fouten en wordt een hogere efficiëntie bereikt.

Minimaal investeren, maximaal profiteren

Met BlueDolphin voor BPM verbetert de organisatie haar bedrijfsprocessen om daar vervolgens maximaal van te profiteren als onderneming. Uit cijfers blijkt dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering groeit naarmate het gebruik van BlueDolphin binnen de organisatie toeneemt. Juist om die reden kent ons prijsmodel een ongelimiteerd aantal gebruikers. We vinden het belangrijk dat onze klanten het maximale uit een minimale investering halen.

Ook zorgen we ervoor dat organisaties altijd een beroep kunnen doen op onze ondersteuning om het maximale uit BlueDolphin te halen. Zo maakt een deel van onze klanten gebruik van onze analyse en advies of hulp bij de implementatie van BlueDolphin. Tot slot faciliteren we uiteenlopende trainingen, Masterclasses en gebruikersdagen zodat iedere klant organisatiebreed profiteert van een inzichtelijke bron van informatie over bedrijfsprocessen en IT.

Contact