Waarom BlueDolphin cloudmigraties verbetert

Vrijwel elke organisatie heeft in het verleden al meermalen ervaren dat de migratie naar een nieuw IT platform een enorme en risicovolle klus is, die eens in de zoveel jaren voorkomt en elke keer weer veel uitzoekwerk en inspanning vergt. Omdat deze complexiteit veel tijd en moeite vraagt van de organisatie, is er vaak geen tijd om andere zaken op te pakken. In dit artikel leggen we uit waarom het juist wel de moeite loont om voor een cloudmigratie te investeren in het implementeren van een goede Enterprise Architectuur practice.

Ten opzichte van de periodieke migraties die je vanuit het verleden gewend bent is een migratie naar de cloud nog een graad complexer. Naast het overzetten van de on premise omgeving naar het nieuwe platform, wat de nodige onzekerheden met zich mee brengt over werking en continuïteit, is er de verandering in de manier van werken in de cloud, dus ná de migratie.

De cloud is veel meer fluïde dan een on premise omgeving. In de cloud worden er geen periodieke grootschalige migraties meer uitgevoerd, maar doorlopend kleine upgrades. De cloud is altijd op het laatste revisielevel van de leverancier, voor alle klanten. En als gebruiker moet je hierin dus mee. Dat bespaart de periodieke grote migraties, maar het vereist tegelijkertijd wel een heel andere manier van werken, gericht op het doorlopend actualiseren van omgevingsvariabelen, toepassingen en van de beheerkennis.

Omdat de meeste organisaties niet één cloud leverancier kiezen maar meerdere, komt daar de integratie problematiek en de noodzaak van kennisopbouw van verschillende cloud omgevingen bij. In het algemeen kan worden gesteld dat na de overgang naar de cloud de focus verschuift van infrastructuur- of platformbeheer naar integratie van applicaties en data.

Cloudmigratie met BlueDolphin

Andere belangrijke onderwerpen in de cloud zijn cost management versus privacy en security. Je wilt passende privacy en security regelen tegen een optimale prijs. Om de passende configuratie te kunnen kiezen en te onderhouden is het noodzakelijk om te weten welke eisen applicaties en data stellen aan beschikbaarheid en beveiliging. Zo kan de optimale configuratie worden gekozen die niet te beperkt is, maar ook niet te uitgebreid (duur). Om in te kunnen schatten welke eisen er gesteld moeten worden aan de applicaties en dataopslag in de cloud, is het noodzakelijk om te weten wat applicaties doen en met wat voor data we te maken hebben. Inzicht in applicatie functionaliteiten, processen en capabilities die ondersteund worden met deze applicaties en data is daarin onmisbaar.

Het is dus essentieel om vóór de migratie een goed beeld te hebben van het huidige IT landschap en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund. Inclusief de relaties en afhankelijkheden en inclusief kennis over de portabiliteit van huidige applicaties en data naar de cloud platforms van keuze. Deze kennis is van belang om de migratie zelf goed te kunnen laten verlopen en ná de migratie om de passende beveiliging en beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Een extra voordeel van het in kaart brengen van het huidige IT landschap en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund, is dat dit gelijk een goede basis is voor het ondersteunen van andere werkgebieden. Met weinig extra moeite kan dan ook duidelijk gemaakt worden welke applicaties en data niet hoeven te worden gemigreerd. De meeste organisaties hebben namelijk veel meer applicaties dan nodig. Niet-gebruikte applicaties en applicaties met overlappende functionaliteit kunnen worden gerationaliseerd en hoeven niet te worden gemigreerd, als je vooraf hebt geïdentificeerd welke dat zijn. In de praktijk blijkt dat organisaties hierdoor fors kunnen besparen op de kosten van de migratie, en daarna op operationele kosten van platform en beheer. Als dat gelijk gedaan wordt en het proces wordt ingericht voor de aanschaf en uitfasering van applicaties, ligt de basis voor Applicatie Portfolio Management al klaar.

Met het vastleggen van de processen en de relaties naar applicaties zijn ook de eerste stappen voor het optimaliseren van processen met Business Process Management gelegd, terwijl het beschrijven van de data een goede basis is om verder uit te diepen richting Master Data Management. Het beschrijven van de architectuur voor een cloudmigratie is dus ook na de migratie geen verspilde moeite!

Het Duitse bedrijf AMR Research heeft in 2019 onderzoek verricht naar cloudmigraties. Uit dit onderzoek blijkt dat 97% van de beslissingsbevoegden achteraf gezien andere strategische beslissingen hadden genomen tijdens hun eerste cloudmigratie.

BlueDolphin

BlueDolphin, het samenwerkingsplatform op het gebied van ‘Business Process Management, ‘Enterprise Architectuur’ en ‘Data Management’, stelt je in staat om het vereiste inzicht te verschaffen in het IT landschap, het applicatielandschap, de data en de bedrijfsprocessen inclusief de relevante onderlinge relaties en afhankelijkheden. Zo breng je in kaart hoe de processen worden ondersteund door applicaties en data, welke applicaties overbodig blijken en welke bottlenecks je kunt verwachten wanneer je je legacy van on premise naar de cloud brengt.

Het zat alleen in de hoofden van een beperkt aantal medewerkers

Alfa Accountants, een landelijk accountantskantoor met 34 vestigingen verspreid over Nederland, heeft in 2018 BlueDolphin gebruikt voor de cloudmigratie. Zij kwamen er tijdens het in kaart brengen van hun applicatielandschap bijvoorbeeld achter dat ze 10 scan/herken applicaties gebruikten, terwijl er maar 3 nodig waren. Niet alleen bespaarden zij zo op de licenties hiervoor, maar het zorgt ook voor minder kosten in de cloud, omdat de overbodige applicaties niet hoeven te worden gemigreerd naar en daarna verwerkt in de cloud.

RNHB, vastgoedbelegger voor zowel de particuliere als de professionele markt, gebruikte BlueDolphin om hun cloudmigratie vlekkeloos te laten verlopen. Zij kwamen er achter dat veel bedrijfsprocessen niet waren uitgewerkt en vooral “in de hoofden zat van een beperkt aantal medewerkers.”. Nu, zo zegt RNHB, hebben we, wanneer we het ook maar nodig hebben, de juiste overzichten van onze processen en systemen. Het is nu klip en klaar hoe alle processen, systemen en applicaties bij ons functioneren en samenwerken. Dat inzicht is goud waard.

Ben je van plan binnenkort een cloudmigratie te starten en wil je dat deze vlekkeloos verloopt? Zorg dan dat je je huidige IT landschap en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund goed in kaart hebt. Want alleen als je weet vanaf welk punt je start en wat je nodig hebt om daar te komen, kun je effectief de weg naar de gewenste situatie afleggen. BlueDolphin kan hier een significante bijdrage aan leveren.

Hoe? Dat vertellen we je graag. Neem contact met ons op of plan een demo in.