Configuratie management

Inzicht in het bestaande ICT landschap is de basis voor professionele ICT dienstverlening en het kunnen formuleren van verbeterinitiatieven. Onder configuratie management bedoelen we niet alleen welke systemen, applicaties en databases er zijn, maar hoe informatiestromen lopen en welke bedrijfsprocessen door de applicaties worden ondersteund.
Configuratie management is dus de noodzakelijke basis voor de overige diensten die onder de noemer van Beheer Innovatie worden aangeboden.

Meer weten over configuratie management? Neem dan gerust contact met ons op.

Configuratie management
Neem contact op

ValueBlue is ook gespecialiseerd in de volgende diensten: