Data Module

Data als basis voor innovatie

Welke data worden waar gebruikt? Hoe wordt informatie tussen applicaties en de buitenwereld uitgewisseld? Data is, door het grote aantal applicaties en mensen die allen op hun eigen manier data bewerken, een van de minst grijpbare onderdelen binnen de organisatie. Toch vormt data een bron van goud. Zodra je data uit verschillende systemen samenvoegt tot stuurinformatie, worden allerlei mogelijkheden tot kostenbesparing en optimalisatie van de dienstverlening naar klanten zichtbaar.

Dé waarheidsgetrouwe versie van bedrijfsdata

Met de Data Module van BlueDolphin hebben organisaties het gebruiksvriendelijke platform voor handen dat dataopslag en verwerkingen inzichtelijk maakt. Betekenisvolle data-elementen en technische datastructuren worden in BlueDolphin vastgelegd en aan elkaar gerelateerd. Vervolgens verbindt het platform deze data-objecten met de proces-, applicatie- en infralandschappen. Zo wordt inzichtelijk hoe gegevensstromen lopen, waar data vandaan komt (‘system of record’) en wat de waarde van deze data voor de bedrijfsvoering is.
De Data Module zorgt voor een toegankelijke, efficiënte, beveiligde en waardevolle datahuishouding.

Data modeling

Data vanuit iedere hoek bekeken

Met BlueDolphin bouw je een ‘Data Dictionary’ die grip geeft op alle belangrijke data, ongeacht waar deze zich bevindt: van database tot datawarehouse en de Cloud. Het platform centraliseert beheer en geeft belanghebbenden een geïntegreerde kijk op conceptuele, logische en fysieke modellen.
BlueDolphin is gebruiksvriendelijk, waardoor informatie door zowel zakelijke als technische gebruikers binnen organisaties wordt verwerkt of geraadpleegd. Zo worden, organisatiebreed, op waarheid gebaseerde keuzes gemaakt.

BlueDolphin BPM
Data Module

Data Module handout

Architectuur, Proces- en Data-management in één platform

Waarom data modeling bij BlueDolphin

De BlueDolphin Data Module integreert naadloos met zowel de BlueDolphin Architectuur Module als de Proces Module. Zo legt de organisatie vast welke stakeholders waar verantwoordelijk voor zijn, waarna dit wordt gerelateerd aan bedrijfsprocessen, datastromen en IT-systemen. Daardoor ontstaat een samenhangende data-management en governance structuur. Ook de impact van wijzigingen en ontwerpen wordt vanuit verschillende perspectieven ingeschat. Het inzicht in datastromen, verwerkingen en opslag zorgt voor analysemogelijkheden op de gebieden van applicatie-integratie, databeveiliging, kwaliteitsmanagement, en Master Data Management. Tot slot is data een onmisbare schakel in de volledigheid van procesmodellen, waarmee bepaald wordt welke waarde informatie voor de organisatie heeft.

Contact