Regie in eigen handen

Gemeentes transformeren, dankzij de verdere verSaaSing van het gemeentelijk applicatielandschap, het uitbesteden van IT-gerelateerde werkzaamheden en het gebruik van privacy gevoelige data, van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie. Dat stelt hoge eisen aan het opdrachtgeverschap van de gemeente als geheel en bekwaamheid van de regievoerders. Om in control te komen is het hebben van inzicht in bedrijfsvoering en hoe deze wordt ondersteund door de IT-architectuur cruciaal. Daarom brengt Dutch Delta Group samen met BlueDolphin elke gemeente van iedere omvang op weg om deze basis op orde te krijgen.

Bekijk de flyer
Demo aanvragen

Inventarisatie en inrichting

Dutch Delta Groep maakt gebruik van BlueDolphin, hét samenwerkingsplatform voor inzicht, relaties en samenhang tussen gemeentelijke processen, applicaties, data en infrastructuur. Dit inzicht biedt de mogelijkheid om (gevoelige) informatie juist te beheren, op te slaan en succesvol projecten uit te voeren. Daarom is juist dit inzicht essentieel om in control te komen op het gekozen thema. Na 3 dagen heb je binnen het gekozen thema inzicht vanuit vijf gekozen applicaties op de bedrijfsvoering en IT én ligt er voor je gemeente een concreet plan van aanpak klaar om dit thema zelf succesvol verder uit te werken.

Dag 1

Inventarisatie van applicaties en doelen met verschillende stakeholders

Dag 2

Inrichten en configureren BlueDolphin-omgeving met 5 applicaties

Dag 3

Afronding en presentatie inrichting en plan van aanpak

Thema’s

Dutch Delta Group helpt je gemeente om grip te krijgen op een van de drie thema’s. Zo heb je na 3 dagen binnen het gekozen thema inzicht vanuit vijf gekozen applicaties op de bedrijfsvoering en IT én ligt er voor je gemeente een concreet plan van aanpak klaar om dit thema zelf succesvol verder uit te werken. Bekijk de flyer voor meer informatie over de verschillende thema’s.

Bekijk de flyer

Gegevensmanagement

Binnen de gemeentemarkt zijn datagedreven werken en common ground de thema’s voor de komende jaren. Gegevensmanagement is hiervoor een onmisbare schakel. De focus binnen dit thema ligt op het gestructureerd en centraal vastleggen van onder andere de koppelingen, Master Data Management, basis-, kern- en taakspecifieke registraties.

BIO & AVG: Eigen (gemeente)huis op orde

De BIO en AVG zijn veelomvattend, maar wij weten exact wat voor een gemeente van uw omvang benodigd is om hier grip op te krijgen. De focus binnen dit thema ligt op het op orde brengen van de basis door onder andere inventarisatie van de geautoriseerde en niet geautoriseerde systemen en software en BIV- classificatie.

Aanbestedingen

De focus van dit thema ligt op het maken van een centraal overzicht van de 5 gekozen applicaties waarin aspecten zoals applicatiefuncties, gebruik van gegevens, werkingsgebieden, gekoppelde processen en kosten worden vastgelegd. Hierdoor ontstaat er inzicht op de infra, applicatie, business en in de keten van de huidige omgeving.

Demo aanvragen

Wij vertellen je graag meer over hoe DDG je gemeente kan helpen om met BlueDolphin de basis op orde te krijgen.