Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en ValueBlue B.V. deze informatie continu zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. ValueBlue B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website. Het is niet toegestaan deze site te framen.