EnergieFlex en BlueDolphin

EnergieFlex

Winst, compliancy en samenwerking

EnergieFlex: de Fairtrade Energieleverancier van de Toekomst

Met de unieke Fairtrade formule sluit Energieflex aan op de wereldwijde transitie; een transitie waarin zowel overheden als energiemarkt steven naar een volledig duurzame energievoorziening. Fairtrade energie stelt de consument in staat om bij te dragen aan een betere wereld. Consumenten besparen geld en energie dankzij overzichtelijke nota’s, inzicht in verbruik, prepaid energie als betaalwijze en goedkope tarieven.

Het vraagstuk

EnergieFlex had de behoefte om de medewerkers binnen haar snel groeiende organisatie slimmer en inzichtelijker met elkaar te laten samenwerken. Daarnaast moest de complexiteit van het IT landschap, die in de korte tijd dat Energieflex bestaat was ontstaan, worden teruggebracht. De functionaliteit die door IT wordt geleverd moet daardoor naadloos meebewegen met kansen die zich in deze dynamische markt voordoen.
Ook is grip op IT een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de bestaande wetgeving van de ACM en de nieuwe wet AVG/GDPR inzake privacy. De ACM, Autoriteit Consument en Markt hanteert energiecodes waaraan netbeheerders en gebruikers van gas en elektriciteit zich dienen te houden. Tot slot wilde EnergieFlex het besparingspotentieel benutten: inconsistenties in bedrijfsvoering ontdekken, besparen en optimaliseren.

samenwerken

BlueDolphin als Uitkomst

In plaats van verder te knutselen met tekentools en Excellijsten om processen te beschrijven, koos EnergieFlex voor BlueDolphin als ‘single point of truth’. BlueDolphin gaf binnen enkele weken inzicht in de inrichting van de applicaties en hoe deze de bedrijfsprocessen ondersteunen. Vervolgens zijn deze processen uitgewerkt in processtappen en werd inzichtelijk gemaakt door wie deze worden uitgevoerd. Zo ontstond inzicht in de effectiviteit van processen en waar het verbeterpotentieel zich bevond. BlueDolphin maakt al deze informatie toegankelijk voor iedereen in de organisatie die er belang bij heeft, daar waar het voorheen de IT-afdeling was die de kennis over IT in huis had. Zo is er een robuuste basis gelegd voor brede samenwerking op het vlak van de verbetering en optimalisaties van de bedrijfsvoering en IT.

"We hebben de investering in BlueDolphin binnen een maand terugverdiend omdat we inconsistenties in bedrijfsvoering ontdekten en besparingspotentieel hebben benut." Aldus Jaap Bakker, Algemeen Directeur EnergieFlex.

Daarnaast maakt EnergieFlex inzichtelijk op welke manier ze voldoet aan de regels die de Autoriteit Consument en Markt stelt voor iedere energieleverancier. Denk hierbij aan regels omtrent het werven van klanten, contracten, klantenservice, facturering en inning. De naleving van deze regels wordt letterlijk inzichtelijk gemaakt door ze als processen te modelleren in BlueDolphin. Iedere vorm van wet en regelgeving is nu eenvoudig toe te lichten en bewijzen.

Ook komt BlueDolphin de business continuïteit ten goede. EnergieFlex is zeer afhankelijk van VoIP (telefoneren via een internetlijn) en de bescherming van klantgegevens: twee elementen die ten alle tijde vragen om een optimale functionaliteit. Dankzij BlueDolphin worden kleine verstoringen in de continuïteit van deze elementen direct herkend en verholpen. Is er bijvoorbeeld sprake van een telefonische calamiteit, of een storing waar één van de primaire bedrijfsprocessen onder leidt? Dan brengt men met behulp van BlueDolphin snel in kaart waar het onderliggende probleem zich bevindt en ziet men welke andere systemen en processen hinder ondervinden van de verstoring. Zo worden direct de juiste maatregelen getroffen om de verstoring te verhelpen.

Al met al wordt er nu beter en slimmer samengewerkt binnen EnergieFlex, waardoor de effectiviteit en de wendbaarheid van de organisatie sterk zijn verbeterd. Doordat duidelijk is waar de organisatie staat en waar ze naar toe wil, kan iedere medewerker hier haar en zijn steen aan bijdragen. “Als we slim. digitaal en duurzaam voorop willen lopen zeg ik: ‘Begin with the end in mind’.”, Jaap Bakker.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BlueDolphin?

Referentiebezoek

De succesfactoren van BlueDolphin in de praktijk zien? Dat kan! We brengen je graag in contact met een van onze klanten.
Ook komen we met plezier langs voor een demo.