Enterprise architectuur

Enterprise Architectuur omvat de gehele organisatie. Bij ValueBlue zien we EA als het middel om vanuit inzicht de structuur en samenhang van een organisatie te verbeteren. We ondersteunen organisaties omdat we dankzij de toepassing van EA verbeteringen door kunnen voeren in de kwaliteit van de ICT dienstverlening. In totaliteit draagt Enterprise Architectuur van ValueBlue bij aan:

  • orde en structuur om controle te houden tijdens het uitvoeren van wijzigingen;
  • organisatorische efficiëntie, effectiviteit en wendbaarheid;
  • grip op operationele processen waardoor innovatieve mogelijkheden makkelijker worden herkend en benut;
  • verbetering van de kwaliteit van de ICT dienstverlening;
  • vereenvoudiging van het ICT landschap dat doorgaans resulteert in kostenbesparing.

Het is een goede eerste stap om het bestaande ICT- en applicatielandschap in kaart te brengen binnen een EA traject. De uitkomst vormt de basis om een doelarchitectuur op te stellen én geeft inzicht in de mogelijkheden om te besparen, verbeteren en quick wins door te voeren. Zo wordt ruimte gecreëerd om gestructureerd aan de toekomst te werken.

Bekijk de diensten die onder de noemer van enterprise architectuur vallen.

Contact
Enterprise Architecture

” Enterprise Architectuur is de motorolie van de organisatie. Intern zorgt het voor de optimale samenwerking tussen business en IT. Extern stelt het vanuit diepgaande marktkennis, in combinatie met grip op de processen en het onderliggende IT landschap, de organisatie in staat kosten te besparen en efficiënt de (veranderende) businessdoelen te verwezenlijken.”

          Jordy Dekker, Enterprise Architect ValueBlue

 

ValueBlue levert drie diensten onder de noemer van enterprise architectuur: