FAQ2019-08-27T15:03:21+02:00

FAQ

Staat je vraag er niet bij? Dan kun je deze als nog stellen via de chat of het contactformulier.

Wat is BlueDolphin?2019-08-27T14:02:47+02:00

Wat is BlueDolphin?

BlueDolphin is een innovatief softwaresysteem. Het brengt in kaart hoe het IT landschap van een organisatie in elkaar zit en hoe dit de bedrijfsvoering ondersteunt. De uitkomst voor omvangrijke organisaties, gezien deze vaak veel onduidelijkheid ervaren. Het IT landschap is een ‘black box’. Het is onduidelijk welke applicaties er zijn, wat die kosten, hoe informatiestromen lopen en hoe de bedrijfsvoering door IT wordt ondersteund. Naarmate IT systemen, binnen en buiten organisaties, meer met elkaar communiceren en de organisatie hier meer afhankelijk van wordt, groeit het belang van een transparant IT landschap. BlueDolphin zorgt voor deze transparantie.

Wat maakt BlueDolphin uniek?2019-08-27T14:02:47+02:00

Wat maakt BlueDolphin uniek?

De eigenschappen van BlueDolphin maken de software uniek. Zo is BlueDolphin:

Het enige samenwerkingsplatform dat breed in een organisatie wordt gebruikt. Andere tools zijn enkel toegankelijk voor specialisten en daardoor zijn deze producten in de praktijk irrelevant voor een organisatie als geheel. BlueDolphin is eenvoudig en laagdrempelig in gebruik waardoor er organisatiebreed effectief wordt geprofiteerd. Het is beter geborgd binnen de organisatie, zodat het samenwerkingsplatform langdurig wordt gebruikt;

Voordelig geprijsd. Er is gekozen voor een strategie van volume-pricing, waardoor er relatief lage kosten gelden. BlueDolphin is een SaaS applicatie die op basis van gebruiksrecht wordt aangeboden. Het kostenmodel van BlueDolphin is voor klanten zeer voorspelbaar, omdat organisaties een onbeperkt aantal gebruikers toegang mogen geven. Andere aanbieders bepalen de de prijs van het product op basis van het aantal gebruikers;

Een innovatief zelflerend kennissysteem. BlueDolphin draait in de Cloud van Microsoft Azure en is gebouwd op basis van innovatieve big data technologie. Hierdoor biedt het als extra functie dat informatie tussen organisaties kan worden gedeeld. Dit is vooral interessant in homogene bedrijfstakken, waarbinnen de organisaties vergelijkbare bedrijfsprocessen hebben en gebruik maken van dezelfde applicaties. Het systeem bouwt branchekennis op waardoor de toegevoegde waarde nog extra wordt vergroot. Vrijwel iedere klant maakt gebruik van elkaars kennis;

Structureel gekoppeld aan allerlei bronnen binnen een organisatie, waardoor alle data over het IT landschap die een klant nu al (gefragmenteerd) heeft, bij elkaar wordt gebracht en nuttige informatie oplevert. BlueDolphin laat dus geautomatiseerd zien hoe de opbouw en doelmatigheid van complexe IT landschappen in elkaar zit. Zo is het het enige systeem dat goed en eenvoudig werkt en functionaliteit combineert met gebruiksvriendelijkheid en toegevoegde waarde voor de klant. In zeer korte tijd wordt een goed beeld verkregen van de opbouw van het IT landschap. Met deze koppelingen kan BlueDolphin met minimale inspanning actueel worden gehouden;

Hoe is BlueDolphin ontstaan en wat zijn de recente ontwikkelingen?2019-08-27T14:02:47+02:00

Hoe is BlueDolphin ontstaan en wat zijn de recente ontwikkelingen?

In 2011 werd ValueBlue B.V. opgericht door Wilko Visser. ValueBlue is een IT dienstverlener op het gebied van Enterprise Architectuur en Beheer Innovatie. Vanaf dag een ambieert Wilko diensten te verlenen aan organisaties die de doelmatigheid van IT verbeteren en onnodige kosten besparen.

Zo ontstond het idee om een software systeem te ontwikkelen. De eerste versie van BlueDolphin werd in 2014 op de markt gebracht. Sinds die tijd wordt de functionaliteit doorlopend intensief uitgebreid volgens een roadmap die regelmatig wordt afgestemd met klanten.

Mede dankzij partners als Conclusion, IT Value, Macaw, Comparex en Microsoft telt BlueDolphin in begin 2017 35 klanten. Halverwege 2017 start ValueBlue een samenwerking met partners in het buitenland en wordt in BlueDolphin een module uitgebracht voor ‘business process management’ (BPM). Op het moment van schrijven kiezen maandelijks zo’n 4 á 5 omvangrijke organisaties organisaties voor een maandelijks abonnement. Daarbij is ValueBlue vooral trots op het groeiende enthousiasme. Klanten blijven maar worden, naarmate gebruik en tijd van BlueDolphin toenemen, steeds enthousiaster.

BlueDolphin werkt met ArchiMate, wat houdt dat in?2019-08-27T14:02:47+02:00

BlueDolphin werkt met ArchiMate, wat houdt dat in?

Om in BlueDolphin te kunnen werken met een enterprise-architectuur, is ervoor gekozen om gebruik te maken van de onafhankelijke beschrijvingstaal. Deze taal heet ArchiMate. Zo leggen organisaties alle informatie over bedrijfsobjecten (assets) vast en worden onderlinge verbanden tussen deze bedrijfsobjecten gedefinieerd.

ArchiMate is ontstaan in een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse universiteiten, grote IT bedrijven en de overheid. Vandaag de dag wordt het onderhouden door The Open Group ® en is ArchiMate wereldwijd geadopteerd. Het is een formele taal om te modelleren waarmee aan elkaar gerelateerde bedrijfsobjecten doelgericht worden gevisualiseerd.

Hoe houd je BlueDolphin automatisch actueel?2019-08-27T14:02:47+02:00

Hoe houd je BlueDolphin automatisch actueel?

Organisaties beschikken zelf vaak al over een bron van informatie. Het gaat immers over het eigen IT-landschap en de eigen processen. Het probleem is echter dat deze informatie versnipperd is over allerlei bronnen. Denk aan het AD, een monitoring tool, de CMDB, inventory tooling, allerlei administraties en uiteraard ook de mensen binnen de organisatie. BlueDolphin is één centrale repository die deze informatie middels slimme koppelingen en een gebruiksvriendelijke interface op één plek verzameld. De verzamelde informatie wordt op een innovatieve manier gemapt en gevisualiseerd, zodat deze voor iedereen begrijpelijk is. Ontbrekende informatie wordt aangevuld door een revolutionair big data systeem.

Hoe ziet de toekomst van BlueDolphin er uit?2019-08-27T14:02:47+02:00

Hoe ziet de toekomst van BlueDolphin er uit?

ValueBlue brengt dit jaar een BlueDolphin Module op de markt voor datamodellering- Master Data Management. Dankzij de vooruitlopende ontwikkeling, een goed werkend partnermodel en de groei aan enthousiasme gebruikers zal het aantal klantrelaties toenemen. Zo wil ValueBlue met BlueDolphin de standaard zijn in Nederland in 2022. Daarnaast ambieert ValueBlue binnen één jaar grenzen te overbruggen zodat BlueDolphin ook binnen Europa en Noord-Amerika bedrijfsvoering optimaal zal ondersteunen.

Wat is het voordeel van ArchiMate?2019-08-27T14:02:47+02:00

Wat is het voordeel van ArchiMate?

Gebruikers van ArchiMate profiteren van het feit dat iedereen informatie op gelijke wijze interpreteert. Dit maakt communicatie met zowel interne als externe stakeholders mogelijk. Zo kan een externe partij de architectuur-informatie gebruiken tijdens trajecten waarin ze door de organisatie worden betrokken.

BlueDolphin gebruikt Archimate als basis maar staat toe dat u hier wijzigingen in aanbrengt. ArchiMate maakt gebruik van ‘concepten’ en ‘relaties’. De concepten zijn representaties van bedrijfsobjecten, zoals: bedrijfsprocessen, bedrijfsproducten, medewerkers, applicaties, services en servers. De relaties vormen de schakel tussen de verschillende concepten en krijgen een definitie aanduiding mee, zoals: “wordt gebruikt door”, “samengesteld uit” en “krijgt informatie van”.
Hierdoor wordt het mogelijk om de bedrijfsarchitectuur te visualiseren. Stel dat u het volgende heeft geconstateerd: “het bedrijfsproces Inkopen, maakt gebruik van de IT service ERP, die gerealiseerd wordt door de applicatie Microsoft Dynamics”. Als dit bij een beschrijving blijft, klinkt het complex en is het lastig om hierover te communiceren. ArchiMate maakt er de volgende afbeelding van:

Deze afbeelding begrijpt iedereen beter. Wel zullen mensen zich enigszins vertrouwd moeten maken met de typen concepten en relaties, zoals die door ArchiMate worden gehanteerd. Ieder concept heeft een icoon dat aangeeft wat voor soort ArchiMate concept het is. Zo heeft iedere relatie een weergave die overeenstemt met de ArchiMate definitie. Het proces om deze taal eigen te maken is echter heel kort. Een uitleg van de taal is al voldoende om deze te begrijpen en om diagrammen te kunnen interpreteren.
Daarnaast biedt BlueDolphin de mogelijkheid om extra informatie aan concepten en relaties toe te voegen, waarmee de modellering toegelicht kan worden. Zo kan er, net als in het voorbeeld, een korte tekst als titel meegegeven worden aan een relatie. Hiermee kun je aangeven wat voor soort relatie het is of geef je aan welke soort informatie tussen twee concepten wordt overgedragen. Andere informatie kan worden toegevoegd aan de concepten. Deze informatie kan niet in een plaat worden getoond, maar wordt vastgelegd in zelf te definiëren vragen (attributen) per concept. Deze informatie zal verder bijdragen aan het begrip van enterprise-architectuur.

Welke klanten gebruiken BlueDolphin?2019-08-27T14:02:47+02:00

Welke klanten gebruiken BlueDolphin?

BlueDolphin wordt gebruikt door grote organisaties. Ondernemingen, de overheid en private sector met meer dan 250 medewerkers zijn gebaat bij BlueDolphin. Organisaties met deze omvang kennen doorgaans een mate van complexiteit, waarvoor BlueDolphin een oplossing biedt. Gemeente Haarlemmermeer is hier een mooi voorbeeld van.

Voor organisaties binnen homogene doelgroepen, zoals gemeenten, ziekenhuizen, GGZ instellingen, provincies, waterschappen, onderwijs en woningbouwcorporaties, biedt BlueDolphin door het zelflerende kennissysteem extra toegevoegde waarde. Klanten die een abonnement hebben op BlueDolphin mogen gratis gebruik maken van het zelflerende kennissysteem. Tot dusver maken alle klanten gebruik van deze mogelijkheid.

 

Is BlueDolphin een monitoring tool?2019-08-27T14:02:47+02:00

Is BlueDolphin een monitoring tool?

Nee. BlueDolphin is een tool gericht op het geven van inzicht in het IT-landschap zodat vanuit dit inzicht gestuurd kan worden op verbeteringen. Met BlueDolphin kan de impact van wijzigingen inzichtelijk gemaakt worden voor de uitvoering van de wijziging. De tool is dus niet bedoeld voor het realtime monitoren van verstoringen op systemen en het verzenden van meldingen hierover. Uiteraard kan het inzicht dat BlueDolphin verschaft wel gebruikt worden om monitoringsystemen te voorzien van de relevantie informatie over applicaties, ketens en gebruikersgroepen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?2019-08-27T14:02:47+02:00

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons dan een bericht via de chat of het contactformulier zodat we je zo gauw mogelijk kunnen voorzien van een antwoord.

Contact