IT Perfect in lijn brengen met de Business

De nieuwe generatie technologieleiders

Utrecht, november 2017 – Door Jelle Visser
IT verandert. Steeds sneller, met een steeds grotere impact op de bedrijfsvoering. Maar waar begin je als organisatie om jezelf te wapenen tegen veranderende wet- en regelgeving? Hoe zorg je ervoor dat je snel kunt aansluiten op de toenemende mogelijkheden vanuit technologische innovaties om waarde aan de bedrijfsvoering toe te voegen? Wat je ook doet met IT, het moet relevante business informatie opleveren.

Pragmatische benadering van architectuur

Waarde aan de business leveren begint met een pragmatische IT-benadering. Laat mensen de voordelen van IT ervaren. IT moet altijd aansluiten bij een (latente) functionele behoefte. Zorg ervoor dat je in staat bent om in de huid van de business te kruipen en een goed beeld hebt van de markt waarin je organisatie zich begeeft, om op basis hiervan functionaliteit te leveren. Beleven is overtuigen.
De realisatie van deze beleving vraagt om een IT-organisatie én landschap met een grote mate van flexibiliteit, snelheid en adaptief vermogen. Dat betekent in veel gevallen dat je taken bij de eigenaar neerlegt, een goed beeld creëert van de informatiebehoefte en deze informatie bij de bron ophaalt. Met een goede borging van de centrale basis architectuur is het mogelijk om onderscheidende business domeinen verder te brengen vanuit een decentraal architectuurmodel. Hiermee wordt de wendbaarheid (agile) en de autonomie van de business domeinen veel beter ondersteund en wordt tegelijkertijd de koppeling met de centrale architectuur geborgd. Door iedereen de kans te geven zijn of haar steentje bij te dragen aan het architectuur denken, kan veel sneller geacteerd worden op verandering vanuit de business.

enabler-driver

Kennisdeling, uniformeren en standaardiseren zijn belangrijk in het architectuurdenken bij decentralisatie. Ga op zoek naar de zaken waarbij je als organisatie gemeenschappelijk zou kunnen optrekken, van elkaar kunt leren, zonder redundante processen en middelen in te zetten. Architectuur kent drie niveaus waarop standaardisatie mogelijk is; procesniveau, Applicatie & IT-technisch niveau en dataniveau. Daarbij wil je constant maximale efficiëntie en adaptiviteit behalen. Hoe pak je dat aan?

Bimodale IT

In 2014 lanceerde Gartner het begrip bimodal-IT. Bimodale IT is het managen van twee separate, coherente modellen van IT-delivery. Mode 1 is meer traditioneel en gefocust op veiligheid en nauwkeurigheid, terwijl Mode 2 innovatiever en minder lineair is, met de focus op agility and snelheid. Bij mode 1 werk je voornamelijk vanuit de centrale gedachte. Vanuit dit centrale model heb je de mogelijkheid om in mode 2 gebruik te maken van decentralisatie om je agility en flexibiliteit te verhogen. Gartner noemt Bimodale IT de enige duurzame oplossing voor IT in de steeds sneller veranderende digitale wereld.

  • Mode 1 draait om niet-onderscheidende IT. Denk aan een ERP-systeem, je datacenter, werkplek, e-mailverkeer of de manier waarop je intranet is ingericht. Deze systemen hebben geen directe invloed op je producten of diensten en maken geen deel uit van de manier waarop je je onderscheidt van de concurrentie. Het wordt daarom soms als saai ervaren. Maar niets is minder waar! Dit is de basis van je business. Juist voor deze systemen dienen goede, op architectuur gebaseerde keuzes gemaakt te worden; lange termijn keuzes, gebaseerd op de principes en richtlijnen die je als organisatie volgt. Juist voor deze systemen zijn continuïteit, veiligheid en kosten belangrijke pijlers in de keuzes die gemaakt worden. Door principes en richtlijnen vast te leggen en keuzes en modellen op te bouwen op basis van deze gegevens, realiseer je waarde met architectuur. Je motiveert je keuzes en maakt lange termijn roadmaps om vanuit je IST naar SOLL-situatie te werken.
  • Mode 2 is de manier waarop een organisatie zich onderscheidt van de concurrentie doormiddel van de nieuwste technologieën. In mode 2 vernieuw je de customer journey, klantportal of diensten die je aan de inwoners van je gemeente levert. Stilstand is achteruitgang. In mode 2 experimenteer je en wordt de eindklant verrast met vernieuwende oplossingen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar dat is logisch. Vaak betreed je een compleet nieuw territorium, met nieuwe stakeholders en gebruikers die wellicht totaal andere wensen hebben dan je zelf ooit had kunnen verzinnen. Snel kunnen veranderen ligt hier ten grondslag van succes. Agility vormt de sleutel. Gaat er iets fout? Laat het snel mislukken en probeer iets anders. Dit wordt ‘fail fast’ of ook wel ‘fail forward’ genoemd.
Gartner-Bimodal-IT-Factors

Het is de kunst om mode 1 en mode 2 feilloos te laten samenwerken binnen je organisatie. Een goede vastlegging van de huidige IT-architectuur en processen is onmisbaar. In mode 1 standaardiseer je zwaar. De ketens van infrastructuur, applicaties en processen moeten duidelijk vastliggen. Zo wordt continuïteit op elk moment gewaarborgd en worden incidenten snel en met de juiste informatie en betrokken personen opgelost. Daarnaast zorg je dat je middels goed geborgde principes en richtlijnen, in combinatie met toegankelijke en inzichtelijke informatie over je systemen, de juiste keuzes gaat maken. Denk hierbij aan het geborgd inzicht in factoren als kosten, gebruikersgroepen, datakwaliteit en business impact. Op basis van deze goed vastgelegde factoren ga je de juiste systeem-keuzes maken. Je kiest ze immers voor de langere termijn.
Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op snelheid, flexibiliteit en innovativiteit om in de wereld van mode 2 te acteren. Een wereld van korte projecten, veel wijzigingen en experimenten. Wil je dit goed ondersteunen, dan is inzicht in infrastructuur, applicaties en de onderlinge relaties onmisbaar. In plaats van elke keer opnieuw tijd te investeren en uit te zoeken wat de impact van een verandering of een nieuw project gaat zijn, moet dit met een klik van de muis inzichtelijk zijn waardoor je de snelheid van acteren ondersteunt.

Informatie piramide

EA-Business-IT

Maar hoe leg je een goede architectuur vast? Aloys Kregting, tot twee keer toe uitgeroepen als CIO van het jaar, gebruikt hiervoor de informatiepiramide. Deze piramide vormt het middel om overzicht en inzicht te borgen door een gelaagdheid in behoeften aan inzicht aan te brengen. Daarbij breng je de fundamentele behoeften in kaart, waarna je steeds meer inzicht creëert in hogere niveaus. Zo dienen succesvolle initiatieven eerst te voldoen aan de eisen van het laagste niveau, alvorens een hoger niveau kan worden betreden. Het is de centrale taak van architectuur om dit te bewaken en realiseren.
Governance vormt de onderste laag van de piramide en omvat het leiderschap en de organisatiestructuren waarmee de primaire bedrijfsdoelen kunnen worden bereikt. In deze laag worden de drivers van het bedrijf in kaart gebracht. Daarbij is het zeer basaal hoe je in het ecosysteem van klanten, leveranciers en concurrenten past. In de laag daarboven komen de rollen van de medewerkers en hun noodzakelijke gedragsverandering aan bod. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan zaken als masterdata en Key Performance Indicators, waarna de benodigde businessprocessen in kaart worden gebracht. De IT-systemen die de medewerkers ondersteunen zijn onderwerp van de bovenste laag. Wanneer IT-faciliteiten worden ingevoerd zonder dat aan de eisen uit de onderliggende lagen is voldaan, leidt dat tot sub-optimalisatie omdat medewerkers, masterdata en processen niet aangesloten zullen zijn.

Architectuur is essentieel

Architectuur en het vastleggen van de architectuur is dus essentieel voor elke organisatie. Werken zonder architectuur is als een reis zonder kompas en routeplanner. Binnen de kortste keren verdwaal je. Het is van belang om als IT-organisatie aan te sluiten bij het bi-modale denken. Wees constant in staat te leveren aan de business. Alleen wanneer je levert wat nodig is om als organisatie succesvol te zijn, voorkom je dat de business het voortaan wel zonder jou doet. Juist de samenwerking is essentieel.
Zodra je architectuur binnen je organisatie democratiseert maak je het levend. Geef mensen de mogelijkheid om eigen informatie, infrastructuur, applicaties en processen vast te leggen. Haal de benodigde kennis bij de bron. Zorg dat deze informatie vanuit één centrale repository beschikbaar is voor iedereen binnen de organisatie voor wie dit relevant is. Zo werkt iedereen, vanuit zijn eigen vakgebied, op basis van een gedeelde waarheid. Dan ga je daadwerkelijk waarde halen uit architectuur.

Weten hoe jouw organisatie waarde kan realiseren doormiddel van architectuur?

Onze collega’s staan je graag te woord.

Henk

Henk van Wijnen
+31 (0) 6 5476 4009
henk.van.wijnen@valueblue.nl

Jelle

 Jelle Visser
+31 (0) 6 1255 7863
jelle.visser@valueblue.nl