Ketenmonitoring: bestuur en beheers IT

Ketenmonitoring

ketenmonitoring

Ketenmonitoring heeft betrekking op het monitoren van IT middelen, waarbij duidelijk wordt
welke specifieke middelen bedrijfsprocessen ondersteunen. Organisaties hebben de behoefte IT
te besturen, beheersen en beschikbaar te houden. Daarbij wil het management weten wat er speelt
in het groeiende IT-landschap: Hoe ziet de keten er uit? Welke gebruikers, bedrijfsprocessen,
applicaties, data en infrastructuur zijn aanwezig en wat zijn de onderlinge verhoudingen?
Kan ik voorspellen wat er binnen de hele keten staat te gebeuren?

Het antwoord op bovenstaande vragen wordt gegeven door Ketenmonitoring. Zodra Ketenmonitoring
goed wordt ingericht, wordt een brug geslagen tussen de business en IT. Zo krijgt de business zicht
op de relevante IT systemen. Wanneer hier vervolgens service level rapportages op aangesloten
worden, wordt de IT dienstverlening per bedrijfsproces kwalitatief gestuurd.

 

Hoe het werkt?
Aan de kant van IT beheer geeft Ketenmonitoring context aan de te beheren objecten. Doordat
de link per object naar de bedrijfsprocessen helder is, kan de prioriteit van incidenten en alerts
worden bepaald op basis van het belang van het bedrijfsproces. Dit maakt het IT beheer effectiever.
Daarnaast kan met het inzicht dat Ketenmonitoring oplevert, veel sneller worden bepaald wat de oorzaak
van een probleem is. Het is direct duidelijk welke beheergroep de ‘aap op de schouder’ heeft. Zo wordt
onnodig werk voorkomen terwijl de geleverde service levels kunnen worden verhoogd.

 

Geautomatiseerde acties en visualisaties
De essentie van Ketenmonitoring is dat de juiste ontvanger de juiste boodschap ontvangt
op het juiste tijdstip. Zo wordt helder waar actie moet worden ondernomen, dan wel dat er een
geautomatiseerde actie in werking wordt gesteld (orkestratie). Problemen worden voorkomen of
snel opgelost. Daarnaast voegt Ketenmonitoring een beeld toe: objecten (infrastructuur
componenten, applicaties, databases) in relatie tot de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen
worden gemonitord en gevisualiseerd. De twee belangrijke voordelen hiervan zijn

 

  1. Dat de prioriteit van een storing beter kan worden bepaald;
  2. Dat het beheer voor de business transparant wordt gemaakt.

 

We zien dat vele organisaties monitoring enkel rudimentair inrichten en minimaal gebruiken.
Doorgaans is dit te wijten aan een ondoorzichtig geheel van beheer van systemen en applicaties,
wat aansturing een enorme uitdaging maakt. Dit zorgt voor groeiende bedrijfsproblematiek,
gezien IT steeds belangrijker wordt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Systemen raken
meer en meer met elkaar vervlochten. Het belang van effectieve monitoring neemt toe.

ValueBlue wilt iedere organisatie de gelegenheid geven inzicht te krijgen. We hebben een unieke
en effectieve aanpak ontwikkeld om monitoring duidelijke meerwaarde te laten opleveren voor de
organisatie. Onze aanpak bestaat uit de volgende drie stappen:

 

1

Inzicht creëren:
We brengen in kaart hoe ketens van applicaties en onderliggende infrastructuur de bedrijfsprocessen
ondersteunen. We zorgen voor de inrichting van ‘element monitoring’ op de relevante infrastructuur
objecten en applicaties. Hierbij wordt met systeem- en applicatiebeheerders afgestemd welke signalen bij
welke drempelwaarden relevant zijn;

 

2

Aansluiten van monitoring op de beheer-processen:
we laten zien welke meldingen waar naartoe moeten. Hier vormt het automatiseren van de
koppeling tussen het monitoring systeem en het door uw organisatie gebruikte service management
tool een belangrijke activiteit. Zo worden belangrijke meldingen en incidenten geautomatiseerd
opgenomen in het incident management proces en zo ook in de hieraan gerelateerde rapportages;

3

Inrichten van dashboards:
verschillende betrokkenen (business management, IT management) krijgen inzicht in het
functioneren van complete ketens. Door dit inzicht wordt de opvolging van de meldingen voor
de beheerders opeens relevant. Juist dit blijkt in de praktijk een kritische succesfactor om monitoring
in de praktijk te laten slagen.

 

Ketenmonitoring FlexPAXS