Ketenmonitoring

Ketenmonitoring heeft betrekking op het monitoren van ICT middelen, waarbij duidelijk is welke bedrijfsprocessen door de middelen worden ondersteund. Zo kunnen dashboards worden ontwikkeld waarin voor specifieke bedrijfsprocessen alle relevante ICT systemen in relatie worden getoond.

Door een goede inrichting van ketenmonitoring kan een brug worden geslagen tussen de business verantwoordelijken en ICT. Voor de business wordt transparant welke ICT systemen relevant zijn. En door hier service level rapportages op aan te sluiten wordt de kwaliteit van de ICT dienstverlening per bedrijfsproces stuurbaar.

Ketenmonitoring geeft aan de kant van ICT beheer context aan de te beheren objecten. Doordat de link per object naar de bedrijfsprocessen helder is, kan de prioriteit van incidenten en alerts worden bepaald op basis van het belang van het bedrijfsproces. Dit maakt het ICT beheer effectiever.

Daarnaast kan met het inzicht dat ketenmonitoring oplevert veel sneller worden bepaald waardoor een probleem wordt veroorzaakt en is gelijk duidelijk welke beheergroep de ‘aap op de schouder’ heeft. Dit bespaart onnodig werk terwijl de geleverde service levens kunnen worden verhoogd.

De essentie van monitoring is dat op het juiste moment aan de juiste ontvanger de juiste boodschap wordt gegeven van iets waar actie op moet worden genomen, dan wel dat er een geautomatiseerde actie in werking wordt gesteld (orkestratie). Zodat problemen worden voorkomen of snel opgelost.

Ketenmonitoring voegt hier aan toe dat de objecten (infrastructuur componenten, applicaties, databases) in relatie tot de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen worden gemonitord en gevisualiseerd. De twee belangrijke voordelen hiervan zijn (1) dat de prioriteit van een storing beter kan worden bepaald en (2) dat het beheer voor de business transparant kan worden gemaakt.

Bij veel organisaties is monitoring slechts rudimentair ingericht en wordt het niet of nauwelijks gebruikt. Dat was tot dusverre blijkbaar nooit een groot probleem, maar waar ICT steeds belangrijker wordt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en systemen meer en meer met elkaar vervlochten raken neemt het belang van effectieve monitoring toe.

De reden waarom monitoring doorgaans slecht wordt gebruikt is omdat het gehele beheer van systemen en applicaties ondoorzichtig en daardoor moeilijk aan te sturen is .

ValueBlue heeft een zeer effectieve aanpak ontwikkeld om monitoring duidelijke meerwaarde te laten opleveren voor de organisatie. Deze aanpak bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. In kaart brengen hoe ketens van applicaties en onderliggende infrastructuur de bedrijfsprocessen ondersteunen. Inrichten van ‘element monitoring’ op de relevante infrastructuur objecten en applicaties. Hierbij wordt met systeem- en applicatiebeheerders afgestemd welke signalen bij welke drempelwaarden relevant zijn;
  2. Aansluiten van monitoring op de beheerprocessen. Dus: waar moet elke melding naar toe. Een belangrijke activiteit in deze stap is het automatiseren van de koppeling tussen het monitoring systeem en het door uw organisatie gebruikte service management tool. Zodat belangrijke meldingen en incidenten geautomatiseerd worden opgenomen in het incident management proces, en zo ook in de hieraan gerelateerde rapportages;
  3. Inrichten van dashboards die voor verschillende betrokkenen (business management, ICT management) inzicht geven in het functioneren van complete ketens. Door dit inzicht wordt de opvolging van de meldingen voor de beheerders opeens relevant. En juist dit blijkt in de praktijk een kritische succesfactor om monitoring in de praktijk te laten slagen!

Neem contact op

 

ValueBlue is ook gespecialiseerd in de volgende diensten: