Succesverhalen

Gemeente Haarlemmermeer: 4 stakeholders aan het woord

De gemeente Haarlemmermeer heeft hoge ambities op het digitale vlak en de dienstverlening naar burgers en bedrijven. Bij het opstellen van de visie voor de aspiraties, bleek dat er een hiaat zat tussen willen en kunnen. Dat kwam deels doordat er weinig inzicht was in welke applicaties er waren, welke werden gebruikt en hoe de onderlinge samenhang was. De gemeente stapte over naar BlueDolphin, kreeg inzicht en bleek met ruim honderd applicaties minder toe te kunnen.

Om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te digitaliseren, is het nodig een overzichtelijk portaal te hebben waar inwoners digitaal contact kunnen zoeken met de gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen, en te zorgen voor meer inzicht in het applicatielandschap, startte de gemeente Haarlemmermeer met het project ‘Beheer op Orde’.

Lees verder…

BlueDolphin bij EnergieFlex

EnergieFlex zocht naar de uitkomst om IT en bedrijfsprocessen organisatiebreed te sturen. Daarbij moesten ook niet IT-ers betrokken kunnen worden. De energieleverancier verwerkt inmiddels een miljoen aantal transacties waarbij men moet kunnen vertrouwen op de eigen automatisering. Des te kritischer het proces, des te complexer een IT-landschap, des te groter het belang van inzicht.

Met BlueDolphin krijgt EnergieFlex inzicht in processen en IT. Men heeft reeds een aantal consistenties gesignaleerd en verwijderd waarbij het totale klantproces beter gestroomlijnd is. Vanaf nu weet EnergieFlex precies welke informatie en processtappen worden ondersteund door de eigen software. Op het moment dat men iets wilt toevoegen of veranderen, voorspelt BlueDolphin wat er gaat gebeuren.

Lees verder…

referentie gemeente Haarlemmermeer

BlueDolphin bij de gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil de dienstverlening aan burgers 24/7, sneller, beter en digitaler. Met BlueDolphin heeft Haarlemmermeer grip gekregen op haar IT en Business processen.

In BlueDolphin is het eigenaarschap van applicaties geborgd. Informatie over licenties, kosten, contracten en installaties worden nu gestructureerd vastgelegd. Met deze informatie is Haarlemmermeer nu in staat om stuurinformatie te genereren en regie te voeren over het IT landschap.

Lees verder…

BlueDolphin bij Pro Persona

In 2016 zijn vanuit de overheid hogere eisen gesteld op het gebied van informatieveiligheid vanuit de wet bescherming van persoonsgegevens. Voor Pro Persona was  het noodzakelijk om een beter inzicht te verkrijgen in het IT landschap van de organisatie om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Om aan de hogere eisen en strategische keuzes te kunnen voldoen gebruikt Pro Persona BlueDolphin voor het vastleggen en visualiseren van het IT landschap. Hierbij wordt inzicht verkregen in relaties en afhankelijkheden tussenapplicaties, gegevens, databases en de onderliggende infrastructuur en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund.

Lees verder…

Wij zijn trots dat we mogen werken voor de volgende bedrijven en organisaties:

Unit4
Logo Marente
Logo Karmac
Azure Assessment Rochdale
Azure Assessment
provincie-groningen
LTO
eigen-haard
Staedion
Scheuten
Eurol
Huuskes
Altrecht-klant-value-blue
Aveleijn
Logo-Rivas-Zorggroep
Anthos
Atos logo mini