Beheerinnovatie

De komende jaren gaat ICT beheer zoals we het nu kennen compleet op de schop. We durven zelfs te stellen dat beheer in de huidige vorm binnen nu en vijf jaar verdwenen is. Door de toenemende integratie van systemen, zowel binnen de organisatie als met andere organisaties en de cloud wordt de complexiteit groter terwijl kleine verstoringen grote impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Dit vraag om een focus op beheer innovatie.

Om de benodigde grip op te blijven houden moet beheer veel verder worden geautomatiseerd. En door effectieve keten- en performance monitoring krijgen de beheerders zicht op zich ontwikkelende problemen, zodat deze worden opgelost voordat ze tot een verstoring leiden.

Daarnaast moet het wijzigingsbeheer meer worden geprofessionaliseerd, waarbij de impact en mogelijke gevolgen van de wijziging vooraf in kaart zijn gebracht, zodat hiermee rekening is gehouden en daarna effectief getest. Gartner stelt dat 80 % van de verstoringen het gevolg van een wijziging is. Dat moet dus beter.
Een specifiek onderwerp waar ValueBlue u graag mee ondersteunt, is het verbeteren en vereenvoudigen van identity en access management. Omdat de IT verwerking in de komende jaren op steeds meer verschillende plaatsen gaat plaatsvinden (cloud, on premise en met partners) is dit noodzakelijk om IT voor de gebruikers veilig én werkbaar te houden.

Wij ontwikkelen samen met uw organisatie een visie en strategie hoe u vanuit uw huidige situatie in stappen het beheer en het aanpassingsvermogen van uw organisatie gaat verbeteren. Daarbij richten we ons eerst op het standaardiseren en automatiseren van beheertaken, zodat ruimte wordt gecreëerd voor innovatie.
Daarna verbeteren we de werkprocessen, helpen u om uw medewerkers mee op reis te nemen en introduceren we een werkmethode waarbij het bedenken en doorvoeren van continue verbeteringen het uitgangspunt is.

Neem contact op

ValueBlue is gespecialiseerd in de volgende diensten: