Enterprise architectuur

In de visie van ValueBlue is enterprise architectuur het middel om vanuit inzicht de structuur en samenhang van de organisatie te verbeteren, waardoor deze efficiënter, effectiever en meer wendbaar wordt. Enterprise architectuur zorgt voor orde en structuur zodat controle wordt behouden tijdens de uitvoering van wijzigingen. Met voldoende grip op de operationele processen is het makkelijker om innovatieve mogelijkheden te herkennen en te benutten.
ValueBlue ondersteunt organisaties om door de toepassing van EA verbeteringen door te voeren in de kwaliteit van de ICT dienstverlening. Doorgaans kan het ICT landschap worden vereenvoudigd waardoor tegelijk op kosten kan worden bespaard.

Een goede manier om een EA traject te beginnen is het in kaart brengen van het bestaande ICT- en applicatielandschap. Het inzicht dat dit oplevert is niet alleen het uitgangspunt voor het opstellen van een doelarchitectuur, maar levert ook inzicht in mogelijkheden voor besparingen en verbeteringen op en quick wins. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om gestructureerd aan de toekomst te werken.

 

Neem contact op
Jordy Dekker over Enterprise architectuur

“Enterprise Architectuur is de motorolie van de organisatie. Intern zorgt het voor de optimale samenwerking tussen business en IT. Extern stelt het vanuit diepgaande marktkennis, in combinatie met grip op de processen en het onderliggende IT landschap, de organisatie in staat kosten te besparen en efficiënt de (veranderende) businessdoelen te verwezenlijken.”

– Jordy Dekker, Enterprise Architect bij ValueBlue

 

ValueBlue levert drie diensten onder de noemer van enterprise architectuur: