Business Process Management

Een organisatie heeft als doel om producten en/of diensten te leveren aan klanten of begunstigden. Om dit dagelijks te realiseren werken de medewerkers van de organisatie samen binnen vastgestelde processen. Deze processen kunnen de producten en diensten voortbrengen aan de klanten, of intern gericht zijn op ondersteunende producten en diensten aan de organisatie. Om dat te realiseren is een goed Business Process Management van belang.

De mensen die binnen de processen taken uitvoeren worden hierbij ondersteund door applicaties, door middel van de functies en de informatie die door de applicaties worden geboden.

Door alle ontwikkelingen die een organisatie doormaakt kan het zo zijn dat processen niet eenduidig zijn, niet goed op elkaar aansluiten, dubbel worden uitgevoerd of niet goed worden ondersteund door applicaties.

Met Business Process Management worden processen in kaart gebracht en gevisualiseerd. Zo kunnen verbetermogelijkheden in de processen zichtbaar worden gemaakt. Dit kan belangrijke en snel realiseerbare verbeter- en besparingsmogelijkheden opleveren. Daarnaast is inzicht in de processen van belang om de doelmatigheid van het applicatielandschap te kunnen bepalen, wat aan de orde komt in de volgende paragraaf.

Neem contact op

ValueBlue levert ook de volgende diensten onder de noemer van enterprise architectuur: