Doelarchitectuur, principes en richtlijnen

De visie en strategie van de organisatie en de belangrijkste stakeholders worden in doelarchitectuur workshops in kaart gebracht. Hierbij wordt samen met het management van de organisatie specifiek aandacht besteed aan de belangrijkste factoren die het beoogde succes bepalen. Zoals bijvoorbeeld welke klantgroepen de organisatie wil bedienen en hoe hieraan waarde wordt geleverd. Door hierbij gebruik te maken van informatie die binnen de organisatie beschikbaar is kan dit inzicht in vrij korte tijd worden bepaald. Uit deze informatie worden de algemene principes en richtlijnen gedestilleerd.

Principes en richtlijnen maken een toekomstbeeld hanteerbaar voor de strategische, tactische en alledaagse operationele beslissingen. Het is de maatlat waarmee de samenhang van het ICT landschap wordt bewaakt en dient als baken van de doelarchitectuur.

Als de principes en richtlijnen zijn vastgelegd stellen we de architectuurvisie op voor een middellange termijn (3 tot 5 jaar), die jaarlijks wordt herijkt. De visie beschrijft de samenhang tussen de procesarchitectuur, informatie architectuur, applicatie architectuur, gegevens architectuur en infrastructuur architectuur.

De architectuurvisie wordt vertaald naar de consequenties voor de ICT dienstverlening. De principes en richtlijnen worden verdiept naar functionele en non-functionele eisen (requirements). Deze methodische aanpak zorgt ervoor dat het te realiseren landschap aansluit op het DNA van uw organisatie en dat de beoogde doelstellingen kunnen worden behaald.

Neem contact op

 

ValueBlue levert ook de volgende diensten onder de noemer van enterprise architectuur: