Bouwmaat: Werken onder Architectuur, een bedrijfscapability

2019-12-10T16:34:53+02:00

Bouwmaat: Werken onder Architectuur, een bedrijfscapability Organisaties hebben te maken met een toenemende complexiteit in informatievoorziening. Dit resulteert onder meer in gebrekkige flexibiliteit en slagvaardigheid. Ook Bouwmaat, landelijke keten van groothandels in bouwmaterialen [...]