Roadmap-BlueDolphin-ValueBlue

De ontwikkeling van BlueDolphin...

Er vinden continu ontwikkelingen plaats omtrent BlueDolphin.
ValueBlue hecht veel waarde aan transparantie, zowel intern als extern naar de gebruikers van BlueDolphin.
Zodoende: een opsomming van de belangrijkste BlueDolphin features die je te wachten staan.

Samenwerken

Eigenaarschap view overnemen

Door het overnemen van het eigenaarschap van views geef je de rechten van een view aan een collega. Op deze manier worden views overdraagbaar bij bijvoorbeeld uitdiensttreding, maar wordt er ook gezorgd dat bijvoorbeeld gepubliceerde views overgedragen worden naar een andere eigenaar. Admins kunnen de rechten op views van anderen overdragen.

Vrij modelleren en objecten gebruiken die nog niet bestaan / vrij schetsen

Vrij modelleren van objecten en relaties gaat zorgen voor een een 'sandbox' functionaliteit in BlueDolphin. Hierin kan vrij getekend worden binnen de tool, zonder dat dit effect heeft op de onderliggende repository. Allerlei shapes, tekstvakken en relaties kunnen worden gebruikt, waardoor de teken-functionaliteiten toenemen. Deze shapes kunnen later gekoppeld worden aan objecten om de view te converteren naar views waarbij de shapes vervangen worden door daadwerkelijke objecten. Vrij modelleren geeft elke gebruiker de mogelijkheid om zonder zorgen en met volledige vrijheid te tekenen en modelleren.

Relaties als objecten

Relaties worden als volwaardige objecten beschouwd en kunnen ook vragenlijsten bevatten. Zo wordt het ook mogelijk om te zien op welke views specifieke relaties allemaal worden gebruikt en kunnen vanuit een relatie meerdere relaties worden gelegd met andere relaties en objecten.

Archimate 3.0

Complete ondersteuning van Archimate 3.0, waarbij in de initiële versie géén junctions en groupings bevat.

BPMN views delen

Tegelijkertijd samenwerken aan BPMN views, zoals je nu al samenwerkt met ArchiMate views en deze deelt.

Starten met lege pools en werken met niet bestaande actoren/rollen en applicaties

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om BPMN views te maken van nog niet bestaande processen. Daarnaast wordt het ook mogelijk om swimminglanes te creëren op basis van andere objecten dan actoren, zoals applicaties, ook wanneer deze nog niet bestaan.

Notificaties in Archimate én BPMN + periodiek rapport per e-mail (in en uitschakelbaar)

Notificaties worden zichtbaar in BPMN en Archimate. Daarnaast stel je rapportages op van de inconsistenties van de verschillende modellen. Wil je die modellen delen? Dan stel je dat in, zodat ontvangers met regelmaat een e-mail ontvangen met de betreffende informatie. Dit bevordert de consistentie van BlueDolphin omgevingen.

Uitgebreider RBAC model, ‘no-access’ of ‘deny’ mogelijk en het instellen van defaults voor vragenlijsten (standaard geen rechten)

Rechten als ‘read and write’ in BlueDolphin worden uitgebreid met het recht "no Access". Indien een user dit recht heeft, kan hij of zij het betreffende onderdeel niet zien of vinden in BlueDolphin. Ook kan de standaard voor vragenlijsten (bij aanmaken van een nieuwe vragenlijst) worden ingesteld zijn per rol. Tot slot worden de toegankelijkheidsinstellingen om andere onderdelen in BlueDolphin te benaderen uitgebreid.

Meer controle op objecten die niet meer in een bron zitten

Users hebben straks één overzicht voorhanden van de objecten en relaties niet meer bestaan of veranderd zijn. Op dit moment is het al mogelijk om nieuw aangemaakte objecten te bekijken (handmatige bronverwerking). Dit wordt uitgebreid met relaties. Daardoor gaat een user actie ondernemen voor het betreffende object of de relatie: verwijderen van het betreffende object of de relatie, of de situatie zo laten als hij is.

In de bronkoppelingsmodule direct koppelen naar objecten en relaties aanmaken

De bronkoppeling wordt uitgebreid en verbeterd. Zo wordt een API toegevoegd voor imports en exports en wordt de User Interface gebruiksvriendelijker: koppelingen tussen de velden in een bron en de velden in BlueDolphin worden intuïtiever en visueel aantrekkelijker. Deze mogelijkheden van de API en bijbehorende UI worden stapsgewijs uitgebreid.

Versiebeheer op views

Met versiebeheer op views worden de wijzigingen op views automatisch bijgehouden en opgeslagen en kan teruggesprongen worden naar eerdere versies van de uitgewerkte views.

Active Directory groepen koppelen aan rollen

In plaats van apart gebruikers aan te maken in BlueDolphin, log je in met een Active Directory account en op basis van dit account geef je direct eigenschappen mee aan een gebruiker. Denk aan het toekennen van rollen of een gebruiker toevoegen aan groepen. Het is hierdoor niet meer nodig om gebruikers apart in BlueDolphin aan te maken.

Versiebeheer (tab) op objecten

Historie op objecten zorgt ervoor dat de wijzigingen op objecten worden bijgehouden. Hierdoor ontstaat versiebeheer waarbij, naast de doorgevoerde wijzigingen, inzichtelijk is wie de wijzigingen doorgevoerd heeft en wanneer. Zo zie je onder meer wanneer een object en bron het laatst gesychroniseerd werden, zodat je weet of het object nog in de bron zit.

Zoom vasthouden per gebruiker per view

Views worden automatisch zo geplaatst dat de volledige view op het scherm van het device van de gebruiker past.

Proces- en taakbeschrijvingen in tekst naast de view en exporteerbaar

In plaats van een apart scherm open te klappen, worden procesbeschrijvingen en taken binnen een proces direct getoond op de view. Hierdoor wordt het ook mogelijk taakbeschrijvingen mee te nemen in een export zodra je een view in bijvoorbeeld PNG download.

Folderstructuur in view explorer

De view explorer krijgt een aanzienlijke update. Zo ga je views onder meer met elkaar in verband brengen en wordt het navigeren door views veel eenvoudiger en sneller.

Meer swimming pools

Zo plaats je meerdere processen ('swimming pools') op één BPMN view. Het wordt hierbij direct mogelijk om de samenhang van de verschillende processen in de view aan te geven en bij het officieel maken van door te voeren in de vorm van relaties.

Multiselect dropdown

Binnenkort vind je de multiselect dropdown bij objecteigenschappen / velden in een vragenlijst. Zo selecteer je wanneer nodig eenvoudig meerdere antwoordmogelijkheden.

Objecten toevoegen in een swimming lane

Makkelijk objecten kunnen toevoegen c.q. invoegen / ruimte kunnen maken in een swimming lane voor het toevoegen van taken en andere elementen

Vrije teksten kunnen toevoegen

Tekstvelden toevoegen aan een BPMN proces zodat notities op de BPMN view geplaatst kunnen worden.

Gerealiseerd in Q3

Virale werking

Trash can

Met de trash can kunnen gebruikers views, objecten, objecteigenschappen en relaties die uit het BlueDolphin zijn verwijderd, zelf weer te kunnen terugzetten. De trash can zal per individuele gebruiker beschikbaar worden gesteld.

Multipartitioning

Dankzij multipartitioning switch je tussen modellen die zich binnen verschillende tabbladen bevinden. Op deze manier worden meerdere versies van een landschap bijgehouden, zoals een ‘as-is en een to-be’, maar kunnen ook meerdere organisatieonderdelen in verschillende partities vastgelegd worden.

Grafische vormen aanpassen aan specifieke rollen

Geef via het admin tabblad per rol aan welke iconen gebruikt worden bij het visualiseren van objecttypen. Zo kunnen de visualisaties van objecten er voor een infrastructuurbeheerder dus anders uitzien dan voor een enterprise architect.

Leuk om mee te werken

Aanpassen (en opslaan) van kleuren in een kleurenview

De kleuren in de kleurenviews worden aanpasbaar naar de wenst van de gebruikers. Gekozen kleuren worden opgeslagen, zodat deze ook bij het opnieuw openen van de view of bij het openen door iemand anders ingesteld staan zoals aangegeven.

Views koppelen aan objecten

Door deze functionaliteit link je eenvoudig door naar een view (zonder dat deze als object op de werkset hoeft te worden geplaatst). Denk bijvoorbeeld aan een proces-object waar een BPMN view aan gekoppeld is.

Automatische ruimte bij uitlijnen objecten

Wanneer er een object tussen andere objecten moeten worden geplaatst, wordt automatisch ruimte gemaakt, zodat het object er zonder veel klik- en sleepwerk tussen kan worden geplaatst

Automatisch zoomen

We gaan er zeer binnenkort voor zorgen dat zodra je een view opent er automatisch wordt gezoomd.
In het geval van een BPMN-overzicht worden in de breedte alle swimminglanes in kaart gebracht. In het geval van een Architectuur-overzicht wordt de volledige view zichtbaar.

Gerealiseerd in Q3

Vormen voorzien van kleuren en tekst

Vierkante en ronde vormen kunnen worden veranderd van omvang, kleur en tekst. Daarbij kan ook de kleur van de tekst worden aangepast.

Gerealiseerd in Q3

Eenvoudig verkrijgen van stuurinformatie

Odata

BlueDolphin gaat Odata ondersteunen zodat data middels de Odata feed naar andere tools geëxporteerd kan worden. Klik hier voor tekst en uitleg.

Gerealiseerd in Q3

Meer werken conform ArchiMate op het gebied van relaties

BlueDolphin gaat je nog beter helpen om modellen correct te houden wat betreft ArchiMate. In de toekomst mag je een actor dus niet meer onderdeel van een applicatiecomponent laten zijn.

Gerealiseerd in Q3