TOPdesk CMDB Geautomatiseerd up to Date

De uitdaging van de CMDB

Een belangrijk onderdeel van TOPdesk is de ‘Configuratie Management DataBase’ (verder: CMDB). Die is essentieel voor een efficiënte ICT-dienstverlening aan gebruikers en om wijzigingen voor te bereiden en uit te voeren. De CMDB houdt de gebruikte applicaties, systemen en gebruikers bij en hoe die onderling gekoppeld zijn.
Van deze ‘objecten’ worden allerlei relevante data verzameld en gerapporteerd. De voorwaarde voor een goede werking van TOP-desk is dat de CMDB correct en actueel is. Dit blijkt in de praktijk een probleem omdat de CMDB handmatig actueel moet worden gehouden. Een CMDB die de werkelijkheid niet goed weergeeft is waardeloos. ValueBlue lost dit probleem voor u op door middel van BlueDolphin.

De automatiseerde TOPdesk CMDB door BlueDolphin

BlueDolphin wordt gekoppeld aan TOP-desk en aan andere informatiebronnen binnen de organisatie, zoals de contractenadministratie, software distributie en een tools die het ICT landschap periodiek scannen. De data uit deze bronnen worden door BlueDolphin gecombineerd tot één waardevolle informatiebron. Wijzigingen zoals nieuwe (versies van) applicaties en gewijzigde applicatie-server combinaties, worden automatisch gedetecteerd en verwerkt en daarna in TOP-desk doorgevoerd.

BlueDolphin doet meer

BlueDolphin is een geavanceerde SaaS applicatie die uw ICT landschap functioneel, financieel en technisch inzichtelijk maakt. Toegankelijke visualisaties tonen de samenhang en hoe de bedrijfsvoering door ICT wordt ondersteund. En slimme rapportages geven inzicht in mogelijkheden om het aantal applicaties te reduceren of tonen contractuele licenties van applicaties versus werkelijk gebruik. Daarnaast is BlueDolphin een krachtig hulpmiddel om de doelmatigheid in uw ICT landschap planmatig te verbeteren, door visuele doelarchitecturen en door roadmapping.

Het resultaat

Wanneer de bi-directionele koppeling tussen BlueDolphin en TOPdesk succesvol is geïmplementeerd wordt de informatie in de CMBD actueel gehouden. Stuurinformatie die daadwerkelijk op de realiteit is gebaseerd kan worden gegenereerd, waarmee grip op de werkelijkheid wordt verkregen.

Randvoorwaarden?

De kwaliteit van uw huidige CMDB is niet relevant. Door de koppeling met de werkelijkheid (scantool) kan de TOPdesk CMDB snel en effectief op het gewenste kwaliteitsniveau worden gebracht. En voor het periodiek actualiseren is doorgaans een halve dag inzet per maand door de CMDB-beheerder voldoende. Om de koppeling te maken tussen BlueDolphin en TOPDesk is de im-en exportmodule van TOPdesk een vereiste.

Vrijblijvend ervaren hoe het werkt?

BlueDolphin en de TOPdesk koppeling zijn kant-en-klare producten die we eenvoudig kunnen demonstreren. Zo krijgt u een indruk van de effectiviteit. U kunt een demo aanvragen of contact opnemen met een van onze collega’s. Henk en Jelle staan u graag te woord.

Weten hoe jouw organisatie waarde kan realiseren doormiddel van architectuur?

Onze collega’s staan je graag te woord.

Henk

Henk van Wijnen
+31 (0) 6 5476 4009
henk.van.wijnen@valueblue.nl

Jelle

 Jelle Visser
+31 (0) 6 1255 7863
jelle.visser@valueblue.nl