CWZ

CWZ is het ziekenhuis voor de regio Nijmegen met 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 specifieke afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4000 medewerkers en vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland.

De Uitdaging  
De beschikbaarheid van ICT voorzieningen en medische modaliteiten binnen de zorg worden steeds belangrijker. CWZ had de wens om onderbrekingen in de beschikbaarheid van deze voorzieningen te voorkomen, omdat deze directe gevolgen hebben voor het leveren en uitoefenen van zorg. Zo was men op zoek naar een geïntegreerd monitoring platform om de kwaliteit van specialistische zorg 24/7 te kunnen waarborgen.

“ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de primaire processen in de zorg. Beschikbaarheid van ICT voorzieningen en medische modaliteiten wordt daarmee ook steeds belangrijker. Onderbrekingen in de beschikbaarheid van deze voorzieningen hebben direct gevolgen voor het leveren en uitoefenen van zorg. Deze dienen daarom 24/7 beschikbaar te zijn en op ieder moment goed te werken. De zorg voor onze patiënten gaat immers dag en nacht door.”  

Stef Mentzel, manager medische, informatie & communicatietechnologie (MICT) in CWZ.

 

Verhoogde beschikbaarheid
CWZ rondt in 2017 de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënt Dossier – Ziekenhuis Informatie Systeem (EPD-ZIS) af. Hiervoor is de realisatie van diverse projecten randvoorwaardelijk. Hiertoe behoort onder meer de verhoging van de beschikbaarheid van genoemde ICT voorzieningen.

“De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de beschikbaarheid van onze ICT voorzieningen. We hebben onze belangrijkste informatiesystemen redundant uitgevoerd, de ICT werkplek vernieuwd en recent de uitrol van een nieuw, stabiel en draadloos netwerk in onze gehele organisatie opgestart”, zegt Mentzel. “Er is echter nooit 100 procent te voorkomen dat we  hinder ondervinden van onderbrekingen in de ICT dienstverlening. Hierbij spelen zorgprofessionals een belangrijke rol. Zij weten door dagelijks gebruik van systemen in de patiëntenzorg vaak snel te melden dat er iets mis is. Soms is dit eerder dan wij uit onze monitoring tools kunnen afleiden”. 

“We hebben een tijd gewerkt met een monitoring systeem wat voor àlle ICT componenten alarmen afgaf”, zegt Rutger Veenendaal, afdelingshoofd MICT Operations in CWZ. “Onze medewerkers hadden hierdoor onvoldoende zicht op welke hiervan de echte alarmen waren. Bovendien konden ze hierdoor niet altijd meteen doorzien wat de consequenties voor de eindgebruikers waren als een server of een netwerkcomponent niet beschikbaar bleek te zijn”. Dit heeft in 2015 geleid tot het besluit om de monitoring anders aan te pakken. Hiervoor is een systeem opgezet wat eenvoudig in beheer is, geen vals positieve signalen afgeeft en in staat is de consequenties van onbeschikbaarheid van individuele ICT componenten voor een gehele keten in beeld te brengen. “In plaats van een extra informatiesysteem voor monitoring hebben we deze ingericht met SCOM van Microsoft. Daar betaalden we de licentiekosten al voor, dus dat was een logische stap”, zegt Veenendaal. “Vervolgens heeft ValueBlue ons ondersteund door de relatie tussen individuele ICT componenten te modelleren in BlueDolphin en de ketenmonitoring te visualiseren in ons nieuwe Operations Centre. Onze medewerkers zien nu direct wat de impact is als het alarm afgaat of zij daar op moeten reageren of niet”. 

“We hebben nu een platform in handen wat ons de mogelijkheden geeft om volledige ketens te monitoren”, zegt Mentzel. “Met deze kennis in handen hebben we nu ook bewuste keuzes gemaakt voor de monitoring van de beschikbaarheid van ons nieuwe EPD en eventuele noodscenario’s ontwikkeld”. “De doorontwikkeling van ketenmonitoring staat hoog op onze agenda”, zegt Veenendaal. “In 2017 heeft de inrichting van de ketenmonitoring van ons nieuwe EPD voorrang, waarna we de volgende jaren steeds meer belangrijke bedrijfsprocessen in monitoring zullen brengen”.  

“ValueBlue kan met haar BlueDolphin product eenvoudig relaties tussen ICT-componenten inzichtelijk maken, waar dat met traditionele configuratie management databases een hele lastige exercitie is. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze ketenmonitoring de best passende keuze hebben gemaakt voor CWZ. Hiermee verwachten we meer onderbrekingen in onze zorg & dienstverlening te kunnen voorkomen en met BlueDolphin een toekomstvast platform voor verdere ontwikkeling van ketenmonitoring te faciliteren.”

Behoeften

  • Monitoring beschikbaarheid individuele infrastructuur componenten
  • Proactieve alarmering bij verstoring van beschikbaarheid van infrastructurele componenten;
  • Geen operationele hinder bij alarmering van vals positieve alarmen

  • Monitoring van beschikbaarheid van infrastructurele componenten, koppelingen, databanken, werkplek en modaliteiten in applicatieketens
  • Eenvoudige koppeling en beheer tussen assetregistratie, architectuur en bedrijfsprocessen

Oplossingen

  • Microsoft System Center Operations Manager (SCOM);
  • Topdesk CMDB
  • BlueDolphin