Project Description

BlueDolphin binnen Pro Persona

Bedrijfsvoering en IT volledig op elkaar afgestemd in één waarheidsgetrouw platform

Pro Persona; Deskundig in Specialistische Zorg

Pro Persona, een deskundige, landelijke zorgorganisatie, behandelt hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Met ruim drieduizend medewerkers zorgt Pro Persona voor reguliere psychische ondersteuning, uiterst gespecialiseerde zorg en wetenschappelijk onderzoek (TOPGGz). Het zorgaanbod varieert van eHealth modules tot intensieve behandelsessies. IT vormt een cruciaal middel om dit kwalitatieve en brede zorgaanbod te waarborgen.

De Uitdaging

Pro Persona is ontstaan uit verschillende organisaties. Daardoor kende het IT-landschap overlap in functionaliteit. Daarnaast dient de zorgorganisatie te voldoen aan steeds hogere Nederlandse en Europese veiligheidseisen om persoonsgegevens te beschermen. De verwerking van medische en patiënt/cliëntgegevens wordt steeds strenger gereguleerd. In 2017 kwam de vernieuwde Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens tot stand en sinds mei 2018 is de privacywet AVG actief. Zo zocht Pro Persona in totaliteit naar inzicht om zowel informatieveiligheid als een gestructureerd applicatielandschap te waarborgen. Deze noodzaak werd versterkt door de keuze van Pro Persona om de e-Health voorzieningen uit te breiden, een Enterprise Service Bus (ESB) te implementeren en de eerder ingezette Cloud strategie voort te zetten.

BlueDolphin als Uitkomst

Pro Persona gebruikt BlueDolphin om het IT landschap vast te leggen en visualiseren. Sinds twee jaar heeft de zorgorganisatie de tool voor handen die slim gebruikt maakt van informatie en kennis binnen de organisatie. Daarbij wordt automatisch slim gebruik gemaakt van bestaande informatie dankzij bronkoppelingen. Zo zijn bedrijfsvoering en IT volledig met elkaar afgestemd in één waarheidsgetrouw platform, toegankelijk voor iedere betrokken medewerker.

Het Resultaat

  • Inzicht in het IT-landschap en de manier waarop dit de bedrijfsvoering ondersteunt;
  • Inzicht in de relaties en afhankelijkheden tussen applicaties, gegevens, databases en de onderliggende infrastructuur;
  • De implementatie van de ESB in het landschap wordt aangegrepen om alle applicatiekoppelingen in kaart te brengen en te documenteren met BlueDolphin;
  • Borging de AVG in BlueDolphin; het centrale informatiesysteem waarin het verwerkingsregister wordt vastgelegd én dit dynamisch kan worden gevisualiseerd. Daarbij wordt de Privacy Impact analyse met BlueDolphin uitgevoerd;
  • Grip op de samenhang en doelmatigheid van het IT-landschap waardoor mogelijke verbeteringen en besparingen eenvoudig worden geïdentificeerd;
  • De impact van voorgenomen wijzigingen wordt eenvoudig gevisualiseerd en bepaald.

Pro Persona heeft met BlueDolphin het strategische, tactische en operationele stuur in handen. Zo is de basis voor verschillende verbetertrajecten, als een nieuw ERP, SharePoint, de invoering van een Enterprise Service Bus (ESB), de uitbreiding van e-Health voorzieningen, een gedegen Cloud strategie en het vastleggen van het AVG-verwerkingsregister, een feit. Reeds aanwezige informatie wordt op een slimmer manier gebruikt en anders om zorgt het invullen van het verwerkingsregister voor een verrijking van BlueDolphin. Bijkomend voordeel is dat, naast architecten, andere medewerkers met BlueDolphin werken om het verwerkingsregister te vullen. Ook de manier waarop BlueDolphin het applicatielandschap concretiseert, structureert en visualiseert, zorgt ervoor dat bedrijfsvoering en IT organisatiebreed worden gepropageerd.

“BlueDolphin helpt bij het opstellen van besluitvorming in projecten. We stellen sterke architectuurprincipes. Dat geldt voor zowel proces- als applicatiearchitectuur.”

– Arnoud Willemsen, Informatie Analist / Architect Pro Persona