Project Description

Kunststukje

Rijksmuseum brengt groeiend IT-landschap nauwgezet in kaart

19 mei 2018, CIO Magazine, een uitgave van ICT Media

Zo’n 2,5 miljoen bezoekers trekt het Rijksmuseum in Amsterdam jaarlijks. Om al die bezoekers 365 dagen per jaar een vlekkeloze ervaring te bieden, worden ook op de achtergrond dagelijks ‘kunststukjes’ vertoond. IT speelt daarbij een steeds grotere rol. Van de vlekkeloze ontvangst van bezoekers, tot online voorverkoop, zo’n 500 evenementen per jaar, beveiliging en het onderzoek naar schilderijen: alles bevat een flink IT-component.

Als gevolg van de groeiende rol van IT binnen de bedrijfsprocessen besloot het ‘Rijks’ haar IT-afdeling echt op de business te gaan richten in plaats van op het technisch beheer. ‘Van beheer naar regie’, zo sprak men. Naarmate het aantal applicaties en systemen groeide, nam ook de behoefte aan inzicht in het IT-landschap toe. BlueDolphin creëert dat inzicht en fungeert als samenwerkingsplatform. De SaaS-oplossing maakt duidelijk uit welke bedrijfs- en IT-onderdelen het Rijksmuseum is opgebouwd en wat de onderlinge samenhang is. Dat resulteert vandaag de dag in een lager risico zodra nieuwe applicaties in gebruik worden genomen.

“We hebben grip op de bedrijfsprocessen en de ondersteuning van die processen door IT. Onze organisatie is wendbaar; we spelen sneller in op kansen en ontwikkelingen. Tot slot zorgt doelmatige IT-inzet ervoor dat het museum op kosten bespaart.” Rob Hendriks, IT-Manager Rijksmuseum

Rijksmuseum heeft dankzij BlueDolphin:

  • Inzicht in hoe bedrijfsprocessen lopen;
  • Duidelijkheid over welke medewerkers bij welke processen betrokken zijn;
  • Zekerheid wanneer nieuwe IT-applicaties worden ingezet omdat de context waarbinnen deze worden ingezet helder is;
  • De tool voorhanden waarmee het ze organisatiebreed samenwerkt op het gebied van IT en bedrijfsprocessen.